Dien nog voor 1 oktober uw verzoek om teruggaaf van buitenlandse btw in! | Deloitte Nederland

Article

Dien nog voor 1 oktober uw verzoek om teruggaaf van buitenlandse btw in!

Als een ondernemer in 2017 facturen heeft ontvangen met buitenlandse btw uit een ander EU-land, terwijl deze daar niet is gevestigd of btw verschuldigd is, kan deze btw worden teruggevraagd via de Nederlandse Belastingdienst. Een verzoek hiervoor moet uiterlijk 30 september a.s. worden ingediend.

17 juli 2018

Deadline voor terugvorderen btw 2017

Sinds 1 januari 2010 moet de btw die in een ander EU-land is betaald elektronisch via de Belastingdienst in eigen land worden teruggevraagd. De Belastingdienst stuurt het verzoek dan door naar de belastingautoriteiten van het land van teruggaaf. Voor het terugvragen van btw over het jaar 2017 moet het verzoek uiterlijk 30 september aanstaande bij de Belastingdienst binnen zijn.

Nederlandse procedure

Een teruggaafverzoek voor buitenlandse btw moet in Nederland worden ingediend via een speciale internetsite van de Belastingdienst, te vinden op deze website. Hiervoor zijn inloggegevens nodig. Indien u deze nog niet heeft, kunnen deze worden aangevraagd via deze link. Indien u de inloggegevens wel hebt, maar bent vergeten, vraag deze dan niet opnieuw aan, maar neem contact op met de Belastingtelefoon (0800-0543).

NB: indien u in het EU-land dat de btw moet teruggeven belastbare prestaties verricht, waarbij u de btw moet voldoen, kunt u geen gebruik maken van het teruggaafverzoek. U dient dan op reguliere wijze btw-aangifte te doen in dat EU-land en u kunt in die aangifte btw in aftrek brengen.

Vond u dit nuttig?