Titel

Article

Eén tarief van toepassing op tour in Arena

Op de zogenoemde ‘World of Ajax’-tour door de Arena die Stadion Amsterdam aanbiedt is slechts één btw-tarief van toepassing. Dit besliste het Hof van Justitie op 18 januari jl. De aangeboden tour bestaat uit een rondleiding door het stadion en een bezoek (zonder gids) aan het museum van AFC Ajax. Hiervoor dient één vergoeding te worden betaald. Een apart bezoek aan het museum is niet mogelijk.

29 januari 2018

Al eerder had de Hoge Raad beslist dat de dienstverlening bestond uit een rondleiding door het stadion en een museumbezoek moet worden aangemerkt als één prestatie. Hierbij rees wel de vraag of op de samengestelde prestatie één btw-tarief van toepassing is, of meerdere btw-tarieven.

Het Hof van Justitie oordeelt dat slechts één btw-tarief van toepassing is. Het toe te passen tarief wordt bepaald aan de hand van het hoofdelement van de prestatie. Hierbij is het niet relevant of het mogelijk is te bepalen hoeveel de vergoeding voor elk element bedraagt binnen de in totaal door de consument betaalde vergoeding.

Wij raden u aan in voorkomend geval – eventueel samen met uw adviseur – na te gaan wat de gevolgen zijn van deze uitspraak voor uw situatie.

Vond u dit nuttig?