Article

Eindarrest Hoge Raad: één tarief van toepassing op tour in Amsterdam Arena

In onze editie van 24 januari jl. maakten wij melding van de beslissing van het Hof van Justitie dat op de zogenoemde ‘World of Ajax’-tour door de Arena die Stadion Amsterdam aanbiedt slechts één btw-tarief van toepassing is. De aangeboden tour bestaat uit een rondleiding door het stadion en een bezoek (zonder gids) aan het museum van AFC Ajax. Hiervoor dient één vergoeding te worden betaald. Een apart bezoek aan het museum is niet mogelijk.

17 mei 2018

Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie heeft de Hoge Raad geoordeeld dat op deze samengestelde prestatie één btw-tarief van toepassing is. Het toe te passen tarief wordt bepaald aan de hand van het hoofdelement van de prestatie (i.c. de rondleiding, belast met het algemene btw-tarief). Het is daarbij niet relevant of het mogelijk is om de omvang van de vergoeding voor elk element te bepalen.

Wij raden u aan in voorkomend geval – eventueel samen met uw adviseur – na te gaan wat de gevolgen zijn van deze uitspraak voor uw situatie.

Vond u dit nuttig?