Enquêteur werkzaam in dienstbetrekking bij payrollorganisatie | Deloitte Nederland

Article

Enquêteur werkzaam in dienstbetrekking bij payrollorganisatie

De vergoedingen die een enquêteur van een payrollorganisatie heeft ontvangen, zijn terecht als loon aangemerkt. De enquêteur was volgens Hof Den Bosch werkzaam in dienstbetrekking.

6 juni 2018

Payrollorganisatie

Een enquêteur/opinieonderzoeker werkt sinds 1986 voor dezelfde (en enige) opdrachtgever. Vanaf 2013 doet hij dat door tussenkomst van een payrollorganisatie op grond van een zogenoemde payrollovereenkomst. De enquêteur neemt het standpunt in dat hij freelancer is en derhalve geen sprake is van een dienstbetrekking met de payrollorganisatie. Hij heeft de kosten die hij gemaakt heeft bij de uitoefening van zijn werkzaamheden in mindering gebracht op zijn belastbaar inkomen uit werk en woning in 2013.

Arbeidsovereenkomst

Het Hof stelt voorop dat in de payrollovereenkomst is bepaald dat de payrollorganisatie als werkgever en belanghebbende als werknemer “met elkaar een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wensen aan te gaan”. Partijen noemen hun rechtsverhouding dus zelf arbeidsovereenkomst. De payrollorganisatie heeft desgevraagd verklaard dat sprake is van “een regulier dienstverband”. Volgens de vaste jurisprudentie moet echter, ondanks de benaming van de rechtsverhouding als arbeidsovereenkomst, worden getoetst of ook feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.

Drie vereisten voor bestaan dienstbetrekking

Voor het bestaan van een dienstbetrekking is vereist, dat sprake is van (i) het verrichten van arbeid, (ii) de verplichting loon te betalen en (iii) de aanwezigheid van een gezagsverhouding. Aan de eerste twee vereisten is in dit geval sowieso voldaan.

Gelet op een aantal bepalingen in de payrollovereenkomst, is het gerechtshof van oordeel dat ook een gezagsverhouding aanwezig is. Het gaat daarbij om bepalingen over opbouw van vakantiegeld en vakantiedagen, het aanvaarden en beschikbaar zijn voor passend werk, de gevolgen van het weigeren van passend werk, de mogelijkheid voor de werkgever om verplichte verlofdagen aan te wijzen en het ziekteverzuimbeleid. Daarmee is voldaan aan alle vereisten van een dienstbetrekking.  

Fictieve dienstbetrekking

Deze freelancer was volgens het Hof werkzaam in echte dienstbetrekking. Als echter aan één van de drie elementen van een dienstrekking niet zou zijn voldaan, doorgaans de gezagsverhouding, dan was wellicht nog sprake geweest van een fictieve dienstbetrekking. Iemand die op doorgaans ten minste twee dagen werkzaamheden verricht en daarvoor ten minste 2/3 van het minimumloon ontvangt, wordt namelijk ook beschouwd als iemand die in dienstbetrekking werkzaam is. In dat geval is sprake van een fictieve dienstbetrekking. Deze freelancer zat met een brutoloon van circa EUR 5.600 per jaar echter onder 2/3 van het minimumloon (ca. EUR 1.600 per maand).


Bron: Hof Den Bosch 5 april 2018, nr. 17/00026, ECLI:NL:GHSHE:2018:1497

Vond u dit nuttig?