Titel

Article

Europese Commissie kondigt actie aan om btw-kloof te verkleinen

De Europese Commissie heeft bekendgemaakt dat in 2015 de EU-landen in totaal een bedrag van naar schatting 152 miljard euro aan btw-inkomsten hebben gederfd door fraude, belastingontwijking, bankroeten en rekenfouten.

5 oktober 2017

De 'btw-kloof', het verschil tussen de geraamde btw-inkomsten en het bedrag dat daadwerkelijk is geïnd, laat volgens de Commissie eens te meer zien dat ingrijpende hervormingen nodig zijn zodat lidstaten de btw-inkomsten ten volle kunnen benutten voor hun begrotingen. In Nederland is de btw-kloof ten opzichte van 2014 met 1% gedaald naar 8%. In absolute cijfers komt dit neer op 3,87 miljard euro. Ondanks de aanwijzingen dat de inning van btw-inkomsten verbetert, blijven de gederfde inkomsten volgens de Commissie onaanvaardbaar hoog.

Deze bekendmaking verschijnt kort voordat de voorstellen van de Commissie worden verwacht om het btw-stelsel grondig te herzien. Het moet onder meer makkelijker worden om btw-fraude aan te pakken en de inning van btw moet efficiënter worden. De hervorming van het huidige btw-stelsel is ook goed voor de ontwikkeling van de digitale eengemaakte markt. Uiteraard houden wij u op de hoogte van deze voorstellen.

Het is voor alle btw-ondernemers van belang om kennis te nemen van deze ontwikkeling en deze te blijven volgen.

Vond u dit nuttig?