Titel

Article

Europese Commissie start compliance controle

De Europese Commissie is op 15 februari jl. een compliance controle gestart om te beoordelen of de btw-teruggaven aan ondernemingen in EU-lidstaten in overeenstemming zijn met de huidige EU-wetgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.

22 februari 2018

In de komende acht maanden zullen de btw-bepalingen van elke lidstaat nauwkeurig worden onderzocht om ervoor te zorgen dat ondernemingen middels de terugbetalingsprocedures snel en gemakkelijk hun btw terug kunnen vorderen, zowel in hun eigen land als in andere EU-landen. Zo zal de Commissie per lidstaat onderzoek doen naar de duur van de procedures en naar eventuele onnodige belemmeringen in het systeem die financiële risico's voor ondernemingen kunnen creëren. De Commissie zou kunnen besluiten om inbreukprocedures in te stellen in gevallen van niet-naleving van de regels.

Onze ervaring is dat het soms lastig kan zijn om te ontvangen btw tijdig terug te krijgen, met name wanneer het gaat om btw van sommige andere EU-lidstaten.

Wij raden u aan om – eventueel samen met uw adviseur – na te gaan of en waar binnen uw onderneming de cash flow positie kan worden geoptimaliseerd.

Vond u dit nuttig?