Europese Commissie stelt ‘mandatory disclosure’ voor tussenpersonen voor

Article

Europese Commissie stelt ‘mandatory disclosure’ voor tussenpersonen voor

Een tussenpersoon moet voorgenomen regelingen die mogelijk als agressieve tax planning kwalificeren melden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst wisselt deze informatie vervolgens automatisch uit met fiscale autoriteiten in andere lidstaten.

22 juni 2017

English version

Richtlijnvoorstel

De Europese Commissie (EC) heeft op 21 juni 2017 een richtlijnvoorstel gepubliceerd om automatisch informatie uit te wisselen ten aanzien van agressieve tax planningsregelingen met een grensoverschrijdend karakter. De EC geeft er de voorkeur aan dat (i) de lidstaten ‘mandatory disclosure’ verplicht invoeren voor alle mogelijke agressieve tax planningsregelingen met een grensoverschrijdend element, en (ii) de lidstaten verzekeren dat gegevens automatisch worden uitgewisseld tussen de fiscale autoriteiten.

Door te rapporteren onder een ‘mandatory disclosure’ regime wordt volgens de EC de druk op tussenpersonen, zoals belastingadviseurs, vergroot om zich te onthouden van het ontwikkelen, marketen en implementeren van agressieve tax planningsstructuren. Ook belastingplichtigen zouden ervan worden weerhouden dergelijke structuren op te zetten wanneer gegevens hieromtrent automatisch worden uitgewisseld.


Tussenpersonen

Onder de richtlijn worden tussenpersonen verplicht om de belastingdienst te informeren over mogelijk agressieve tax planning als zij bij dergelijke regelingen betrokken zijn, hetzij beroepsmatig, hetzij omdat zij ze hebben ontwikkeld, dan wel omdat zij ze promoten. Een tussenpersoon kan een rechtspersoon, een natuurlijk persoon of een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid zijn. Wanneer geen tussenpersoon kan worden aangewezen, of wanneer een verschoningsrecht voor de tussenpersoon van toepassing is, wordt de informatieplicht verlegd naar de belastingplichtige.


Gegevens

Omdat het niet mogelijk is – mede in het licht van het statische karakter van de richtlijn – om alle vormen van mogelijke agressieve tax planning te specificeren, heeft de EC er voor gekozen om over te gaan tot het benoemen van kenmerken die een sterke indicatie geven dat sprake is van agressieve tax planning. Deze algemeen geformuleerde kenmerken zijn opgenomen in een bijlage.


Timing

De te verstrekken informatie moet door de tussenpersoon binnen een termijn van vijf dagen vanaf de dag dat de regeling beschikbaar komt voor de belastingplichtige worden doorgegeven aan de Belastingdienst. Hiertoe wordt een standaardformulier ontworpen. De Belastingdienst moet de informatie eens per kwartaal automatisch uitwisselen met andere EU-autoriteiten. Dit zal gebeuren door de informatie te uploaden in een centraal register, dat door alle fiscale autoriteiten van de lidstaten kan worden geraadpleegd. Als de richtlijn wordt aangenomen, dan moet de eerste batch met gegevens uiterlijk 31 maart 2019 worden verstrekt. Deze batch omvat dan ook gegevens over de periode tussen het bereiken van een politiek akkoord over deze richtlijn en 31 december 2018.


Bron: Voorstel voor een richtlijn die voorziet in mandatory disclosure van 21 juni 2017 (COM(2017)335 final)

Vond u dit nuttig?