Titel

Article

Exploitant transferia verricht met uitgifte combikaarten twee diensten

Een gemeente verstrekt aan bezoekers van transferia met een combikaart zowel gelegenheid tot parkeren (belast tegen 21% btw) als het recht om de hele dag gebruik te maken van het gemeentelijk openbaar vervoer door maximaal vijf personen (belast tegen 6% btw). De gemeente bepleit dat het gelegenheid tot parkeren opgaat in het openbaar vervoer waardoor sprake zou zijn van één prestatie waarvoor het tarief van 6% geldt.

7 september 2017

Op 15 augustus jl. oordeelde Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de gemeente door het verstrekken van zogenoemde combikaarten twee afzonderlijke prestaties voor de btw verricht. Voor de gemiddelde consument is de aanschaf van de combikaart een bewuste keuze. De kaart vormt een mogelijkheid de auto veilig te parkeren tegen een aantrekkelijk tarief waarbij het vervoer naar de uiteindelijke gewenste bestemming een belangrijk element vormt. Volgens het Gerechtshof zijn de twee prestaties eenvoudig te onderscheiden, onder meer omdat zij door verschillende aanbieders worden verzorgd, parkeerkaarten en openbaar vervoer kaarten los te koop zijn en zonder problemen los worden afgenomen. De gemeente dient derhalve de vergoeding voor de combikaart splitsen naar het 21%-tarief voor het parkeren en het 6%-tarief voor het openbaar vervoer.

Wanneer u combinaties van prestaties aanbiedt, is het van belang te bezien welk btw-regime van toepassing is. Daarbij is het relevant om vast te stellen of sprake is van één of meer prestaties en wanneer sprake is van één prestatie welk element de hoofdprestatie vormt.

Vond u dit nuttig?