Fiets van de zaak in de lift | Deloitte Nederland

Article

Fiets van de zaak in de lift

Als het aan de Staatssecretaris van Financiën ligt, komen er forfaitaire regels om de waarde van het privégebruik van de fiets van de zaak vast te stellen. Daarmee moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om een (elektrische) fiets ter beschikking te stellen.

28 maart 2018

Fiets in de werkkostenregeling

Werkgevers die hun werknemers willen stimuleren om hun woon-werkverkeer (gedeeltelijk) per fiets af te leggen, doen dat nu overwegend via de werkkostenregeling. Voor een reguliere stadsfiets of sportieve fiets is het beslag op de vrije ruimte wel te overzien. Gelet op de hoge aanschafkosten, zijn werkgevers echter minder bereid om ook elektrische fietsen in de fietsregeling op te nemen. Overschrijding van de vrije ruimte betekent immers een eindheffing van 80% over het surplus.

Ter beschikking gestelde fiets

Naast het vergoeden of verstrekken van een fiets via de werkkostenregeling, behoort ook het ter beschikking stellen van een fiets tot de mogelijkheden. Deze constructie is vergelijkbaar met de terbeschikkingstelling van een auto van de zaak. Een groot verschil is echter dat voor het privégebruik van de auto van de zaak een forfaitair bedrag bij het loon van werknemer wordt geteld. Ingeval een fiets ter beschikking wordt gesteld, moet daarentegen de werkelijke waarde van het privégebruik worden bepaald. Dit maakt het onder de huidige regelgeving bijzonder lastig om de hoogte van het in aanmerking te nemen loon vast te stellen. Dan zouden immers de afgelegde privékilometers vermenigvuldigd moeten worden met de werkelijke kilometerprijs van de fiets. En die prijs is afhankelijk van vele factoren, zoals afschrijving, onderhoud, reparatie, verzekering en eventueel elektriciteit. Door deze ingewikkelde regels wordt slechts zeer beperkt gebruik gemaakt van een fiets van de zaak.

Wetswijziging op komst

Staatssecretaris Snel heeft nu aangeven in overleg te zijn met brancheverenigingen om te onderzoeken op welke wijze een duidelijke en eenvoudige fiscale regeling vormgegeven kan worden. Dat de fiscale regels voor een auto van de zaak eenvoudiger zijn dan die voor een fiets van de zaak, helpt volgens hem niet om het fietsgebruik te stimuleren.


Bron: Antwoorden op vragen van het lid Sienot (D66) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën over een fiscale regeling voor (elektrische) fietsen, Kamerstukken II, 2017-2018, aanhangsel 1509.

Vond u dit nuttig?