Geactualiseerd besluit cafetariaregeling gepubliceerd

Article

Geactualiseerd besluit cafetariaregeling gepubliceerd

Op 22 december 2017 is een gewijzigd besluit over cafetariaregelingen gepubliceerd. Aan het eerdere besluit van 15 juli 2016 is een voorbeeld over budgetregelingen toegevoegd.

17 januari 2018

Cafetariaregeling

Het zogenoemde cafetariabesluit van 15 juli 2016 is geactualiseerd. De nieuwe versie van het besluit is op 22 december 2017 gepubliceerd en bevat, naast enkele redactionele wijzigingen, een nieuw voorbeeld over toepassing van een zogenoemde budgetregeling.

Onder verschillende benamingen kunnen werkgevers aan hun werknemers de mogelijkheid bieden om een gedeelte van hun salaris naar eigen keuze in te vullen. Dergelijke regelingen worden wel aangeduid als keuzeloon, cafetariaregeling, keuzebudget, of een soortgelijke benaming. Kort gezegd gaat het om regelingen die de mogelijkheid bieden om belaste loonbestanddelen ‘te ruilen’ tegen andere loonbestanddelen die niet of lager belast zijn. Bij belaste loonbestanddelen kan worden gedacht aan een gedeelte van het maandloon, maar bijvoorbeeld ook aan een eindejaarsuitkering of het vakantiegeld. Werkgevers kunnen ook een budget toekennen naast het reguliere maandsalaris, dat werknemers bijvoorbeeld kunnen besteden als gericht vrijgestelde vergoeding voor bepaalde kosten of voor het opnemen van verlof.

Genietingstijdstip

Het komt regelmatig voor dat niet het gehele keuzebudget in een kalenderjaar wordt ‘opgemaakt’. In het nieuwe besluit licht de Staatssecretaris van Financiën toe hoe inhoudingsplichtigen in zo’n situatie met het genietingsmoment moeten omgaan.

Een gericht vrijgestelde vergoeding voor kosten die de werknemer in een voorgaand jaar gemaakt heeft, is volgens de staatssecretaris alleen mogelijk wanneer de werknemer reeds in dat jaar onvoorwaardelijk aanspraak kon maken op die vergoeding. Als het recht op zo'n vergoeding afhankelijk was van een keuze van de werknemer, moet deze zijn keuze dus hebben gemaakt in het jaar waarin hij de kosten maakte.

Voor zover de werknemer in een jaar geen keuze heeft gemaakt met betrekking tot de besteding van het budget, is het volgens de staatssecretaris nog gebruikelijk als een werkgever het resterende budget jaarlijks tot het loon rekent, uiterlijk in januari van het eerstvolgende jaar.


Bron: Besluit Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen van 12 december 2017, nr. 2017-188201, Stcrt. 2017 nr. 71047

Vond u dit nuttig?