Titel - Title

Article

Geactualiseerd besluit maatstaf van heffing overdrachtsbelasting

De Staatssecretaris van Financiën heeft een vijftal oude besluiten inzake het beleid over de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting geactualiseerd en samengevoegd tot een nieuw besluit. Het besluit gaat met name in op opvolgende verkrijgingen. Het beschrijvende gedeelte over transformaties van bijvoorbeeld bestaande kantoorpanden of industriële panden tot woningen en doorverkoop is vooral relevant voor projectontwikkelaars en beleggers die hierbij betrokken zijn.

23 maart 2017

In de praktijk blijken er veel vragen te zijn over en de maatstaf van heffing en de heffing van overdrachtsbelasting bij verkrijging binnen zes maanden na een vorige verkrijging bij transformatiebouw die niet leidt tot vernieuwbouw. De staatssecretaris van Financiën licht aan de hand van een aantal situaties en voorbeelden toe hoe hier mee omgegaan dient te worden. In het verlengde daarvan wordt toegelicht hoe daarbij omgegaan moet worden met bouwtermijnen. In een ander nieuw onderdeel wordt de situatie behandeld over doorverkoop waarbij de koper de last op zich neemt om de overdrachtsbelasting van de verkoper voor zijn rekening te nemen.

Wij raden u aan de impact van dit geactualiseerde besluit voor reeds gemaakte en nog te maken overeenkomsten met uw adviseur door te spreken.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen