Geen besluit over lopende Commissievoorstellen; nieuw Commissievoorstel gepubliceerd

Article

Geen besluit over lopende Commissievoorstellen; nieuw Commissievoorstel gepubliceerd

Op de Ecofin-vergadering van 25 mei 2018 stonden drie btw-voorstellen van de Europese Commissie op de agenda. Deze zijn echter niet in stemming gebracht omdat de lidstaten het niet eens konden worden. Op dezelfde dag publiceerde de Europese Commissie een voorstel met gedetailleerde technische wijzigingen ter aanvulling van het herzieningsvoorstel voor een definitief btw-stelsel.

11 juni 2018

Ecofin

Tijdens de Ecofin-vergadering kon wederom geen overeenstemming bereikt worden over het voorstel voor de elektronische publicaties en het voorstel voor een tijdelijke algehele btw-verlegging (zie ook onze Indirect Tax Alert van 27 maart 2017). Opvallend genoeg kon ook geen overeenstemming bereikt worden over het voorstel voor administratieve samenwerking. Unanimiteit is vereist bij dit soort voorstellen.

De discussie over de voorstellen gaan niet om de technische inhoud van de voorstellen. Deze besprekingen zijn inmiddels afgerond. Het betreft in dit geval de politieke besluitvorming.
De Bulgaarse voorzitter ziet de voorstellen niet opnieuw op de Ecofin-agenda verschijnen en laat het initiatief ten aanzien van deze voorstellen verder aan Oostenrijk dat vanaf 1 juli het voorzitterschap zal bekleden.  

Nieuw Commissievoorstel

Op 25 mei presenteerde de Europese Commissie daarnaast een voorstel met gedetailleerde technische wijzigingen van een aantal btw-regels in de EU, die een aanvulling vormen op het recente herzieningsvoorstel voor een definitief btw-regime dat het stelsel fraudebestendiger moet maken. De Commissie voorziet 1 juli 2022 als ingangsdatum van de nieuwe regels.

Vond u dit nuttig?