Titel

Article

Geen btw-vrijstelling voor opstellen en verwerken examens

Het verzorgen van onderwijs is in veel gevallen vrijgesteld. Wanneer het onderwijs is vrijgesteld, maar het examen wordt afgenomen door een andere ondernemer, is ook het afnemen van examens vrijgesteld.

25 augustus 2017

Recent oordeelde Rechtbank Gelderland over een ondernemer die examens opstelt en verwerkt voor het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal. Het examen zelf wordt niet afgenomen door de ondernemer, maar door DUO.

Volgens de Rechtbank geldt de vrijstelling niet voor een ondernemer die alleen examens opstelt en verwerkt, maar de examens niet afneemt. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt niet dat het de bedoeling is dat het begrip ‘ afnemen van examens’ ruimer moet worden uitgelegd. Tevens zijn er in dit geval personen die examen doen zonder dat zij hiervoor vooraf onderwijs hebben genoten. In zoverre kan de vrijstelling sowieso niet worden toegepast. De ondernemer is daarnaast geen onderwijsinstelling, waardoor geen sprake kan zijn van nauw met het onderwijs samenhangende prestaties. Het oordeel van de Rechtbank is dan ook dat de prestaties van de ondernemer belast zijn met btw.

Het is nog niet bekend of de ondernemer in hoger beroep gaat.

Wanneer u alleen examens opstelt en verwerkt, maar een andere ondernemer de examens afneemt, geldt ingevolge deze uitspraak van Rechtbank Gelderland in beginsel geen vrijstelling. Het is van belang om uw btw-positie te bepalen om te bezien of een vrijstelling van toepassing is, bijvoorbeeld omdat uw organisatie wel kwalificeert als onderwijsvrijstelling.

Vond u dit nuttig?