Titel - Title

Article

Geen nieuwe vrijstelling overdrachtsbelasting bij overdracht sociale huurwoningen

Zoals gemeld in de B2Wekelijks van 9 november 2016 kreeg de Staatssecretaris van Financiën van de Tweede Kamer het verzoek te onderzoeken op welke wijze vrijstelling van overdrachtsbelasting kan worden bereikt bij overdracht van sociale huurwoningen tussen woningcorporaties. Door de indeling in nieuwe woningmarktregio’s dragen veel woningcorporaties woningen over aan andere corporaties. Heffing van overdrachtsbelasting frustreert dit proces.

6 april 2017

De Staatssecretaris ziet echter geen mogelijkheden om de vrijstelling van overdrachtsbelasting te verwezenlijken. De introductie van een nieuwe vrijstelling voor alleen woningcorporaties zou op de woningmarkt concurrentieverstorend ten opzichte van andere marktpartijen kunnen werken. Daarnaast zal een vrijstelling voor alle ondernemingen die zich met verhuur in de gereguleerde huursector bezighouden – dus ook niet-woningcorporaties die daar actief zijn – als selectief voordeel voor deze ondernemingen beschouwd worden en daarmee als staatssteun kunnen kwalificeren.

Omdat het niet mogelijk is om een specifieke overdrachtsbelastingvrijstelling in te voeren voor de overdracht van sociale huurwoningen, zijn woningcorporaties aangewezen op de bestaande regelingen. Indien u voldoet aan de voorwaarden kunt u gebruik maken van de regeling voor taakoverdracht tussen anbi’s. Vanwege de strikte voorwaarden zal deze regeling echter regelmatig geen uitkomst bieden.

Vond u dit nuttig?