Geen terugwerkende kracht bij rechtzetten formeel gebrek voor optie belaste verhuur | Deloitte Nederland

Article

Geen terugwerkende kracht bij rechtzetten formeel gebrek voor optie belaste verhuur

De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 26 april jl. geoordeeld dat er geen terugwerkende kracht bestaat voor het rechtzetten van een formeel gebrek voor de optie belaste verhuur.

11 juli 2018

Belanghebbende verhuurt een gedeelte van een bedrijfspand aan een apotheek. In de huurovereenkomst is opgenomen dat er ten aanzien van de verhuur btw in rekening wordt gebracht en wordt voldaan door belanghebbende. Na nader onderzoek heeft belanghebbende geconstateerd dat een verklaring van de huurder dat hij het gehuurde voor 90% of meer gaat gebruiken voor activiteiten waarvoor hij recht op aftrek van voorbelasting heeft (de zogenaamde 90%-verklaring) niet als bijlage bij de huurovereenkomst was gevoegd. Daardoor was volgens de inspecteur onterecht gebruik gemaakt van de optie belaste verhuur en had belanghebbende geen recht op aftrek van de btw op de bouwkosten van dit gedeelte van het bedrijfspand. Hierna hebben belanghebbende en huurder alsnog een dergelijke verklaring opgesteld.

Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld dat de huurovereenkomst geen andere conclusie toelaat dan dat belanghebbende en de huurder de intentie hebben gehad tot btw-belaste verhuur. Omdat een door de huurder ondertekende 90%-verklaring echter ontbreekt, is niet aan de voorwaarden voor een optie btw-belaste verhuur voldaan. Dat de huurder in latere instantie alsnog de 90%-verklaring heeft ondertekend, heelt het aanvankelijke ontbreken van die verklaring niet met terugwerkende kracht volgens de Rechtbank. 

Indien u (nieuwe) onroerende zaken verhuurt en gebruik maakt van de optie belaste verhuur, is het gelet op deze uitspraak van groot belang om ervoor te zorgen dat tijdig aan alle voorwaarden voor de optie btw-belaste verhuur is voldaan.

Vond u dit nuttig?