Titel - Title

Article

Geen toepassing nultarief door betrokkenheid bij btw-fraude in keten

Op 7 december 2016 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een zaak over de toepassing van het nultarief. In deze zaak verkocht een Nederlandse leverancier mobiele telefoons aan een Britse afnemer. Deze Britse afnemer laat de leverancier de telefoons vervoeren naar Poolse en Duitse afnemers. De leverancier beschikt enkel over het Britse btw-nummer van de afnemer, niet over een Duits of Pools btw-nummer. De leverancier paste het nultarief toe op de leveringen en gaf ze als intracommunautaire leveringen aan.

27 januari 2017

De Rechtbank oordeelt dat de Nederlandse leverancier ten onrechte het nultarief heeft toegepast. Volgens de rechtbank moet hij namelijk beschikken over de btw-identificatienummers van de Britse afnemer in Duitsland en Polen. Verder stelt de rechtbank nog vast dat de leverancier betrokken is geraakt bij fraude in de keten doordat hij onvoldoende oplettend is geweest. Volgens de rechtbank mag namelijk van de leverancier, een professionele speler op het gebied van de internationale handel in telefoons, in elk geval verwacht worden dat zij bij de Britse afnemer heeft geïnformeerd naar haar activiteiten in en de btw-identificatienummers van de landen van aankomst van de telefoons. Dit geldt temeer doordat de leverancier ervan op de hoogte is gebracht door de Belastingdienst dat de handel in mobiele telefoons fraudegevoelig is. Aldus wordt de toepassing van het nultarief volgens de Rechtbank terecht geweigerd.

Let op dat u niet betrokken raakt bij btw-fraude. Ook als u niet zelf fraudeert, maar in de ogen van de Belastingdienst onvoldoende zorgvuldig bent geweest, kunnen het recht op aftrek en het recht op het nultarief bij u worden geweigerd.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen