Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2020

Article

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2020

Staatssecretaris van Financiën Snel verlengt de transitieperiode voor de Wet DBA tot 1 januari 2020. De mogelijkheden om kwaadwillenden aan te pakken worden reeds met ingang van 1 juli 2018 verruimd.

14 februari 2018

Opnieuw uitstel

Op 9 februari 2018 heeft Staatssecretaris van Financiën Snel aangekondigd dat de handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst opnieuw wordt uitgesteld, ditmaal tot 1 januari 2020. Voor kwaadwillenden zal het handhavingsbeleid echter reeds per 1 juli 2018 worden aangescherpt. Ook zal het kabinet nog dit jaar gehoor geven aan de oproep van de Tweede Kamer om te verduidelijken wat het begrip gezagsverhouding precies inhoudt, aangezien daarover in de praktijk verwarring bestaat c.q. verschillende verhalen blijken te circuleren.

Kwaadwillenden

De Belastingdienst handhaaft de nieuwe wet nu al bij de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid, dat wil zeggen bij fraude of zwendel waarbij sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico van uitbuiting aanwezig is.

Dit handhavingsbeleid wordt, zoals gezegd, per 1 juli 2018 aangescherpt in die zin dat zal worden opgetreden tegen alle personen die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan. De Belastingdienst zal daartoe elk van de drie volgende criteria moeten bewijzen:

  • Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking;
  • Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid;
  • Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Nieuwe wetgeving

Het kabinet wil de tussenliggende periode gebruiken om, in overleg met vertegenwoordigers van de betrokken partijen (werkgevers, werknemers en zzp’ers), een nieuwe regeling te ontwikkelen op basis van de in het regeerakkoord neergelegde uitgangspunten. Het streven is om nog dit jaar een wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State te sturen. De parlementaire behandeling zou dan in de eerste helft van 2019 een aanvang kunnen nemen. Behoudens onvoorziene ontwikkelingen, lijkt inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen per 1 januari 2020 dan haalbaar.


Bron: Kamerbrief Roadmap vervanging DBA, 9 februari 2018, kenmerk 2018-00000019932

Vond u dit nuttig?