| Deloitte Nederland

Article

Hof Den Bosch stelt prejudiciële vraag of commissaris btw-ondernemer is

Op 21 juni jl. heeft Hof Den Bosch een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie over de btw-gevolgen van het vervullen van een commissariaat. De vraag ziet er op of een commissaris zelfstandig ondernemer is voor de btw of in ondergeschikte positie verkeert en daarmee geen ondernemer voor de btw is.

26 juni 2018

Achtergrond

Belanghebbende in deze zaak is lid van de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) van een stichting. Belanghebbende werkt daarnaast in dienstbetrekking als gemeenteambtenaar. Naast het commissariaat bij de stichting heeft belanghebbende geen andere nevenfuncties. In geschil bij Hof Den Bosch is de vraag of belanghebbende voor zijn werkzaamheden als lid van de RvC van de stichting als ondernemer voor de btw moet worden aangemerkt.

Hof Den Bosch

Het Hof is van oordeel dat zoveel twijfel bestaat over de beantwoording van deze vraag, dat het zich wil wenden tot het Hof van Justitie. Het Hof verwijst naar het inmiddels ingetrokken standpunt van de staatssecretaris van Financiën dat commissarissen die maximaal vier commissariaten vervulden, niet werden aangemerkt als btw-ondernemer en het andersluidende standpunt van de Europese Commissie dat inhoudt dat het werk van een commissaris, ook al is het maar voor één raad, als een economische activiteit voor de btw wordt beschouwd. De Staatssecretaris heeft zijn standpunt als gevolg van een dreigende inbreukprocedure van de Commissie ingetrokken.

Het antwoord dat het Hof van Justitie zal geven op deze vragen van Hof Den Bosch kan van groot belang zijn voor de huidige btw-behandeling van commissariaten. Met name geldt dit indien de commissaris werkzaam is voor een organisatie die geen (volledig) recht op aftrek van voorbelasting heeft

Indien u een of meerdere commissariaten bezit, kan de uitkomst van deze procedure gevolgen voor uw btw-ondernemerschap hebben. Het kan daarom aan te bevelen zijn bezwaar te maken tegen de eigen aangifte. Wanneer uw organisatie geen (volledig) recht op aftrek van voorbelasting heeft, kan het tevens interessant zijn om contact op te nemen met uw commissarissen om hen bezwaar te laten aantekenen tegen de eigen btw-aangifte. Neem contact op met uw adviseur om de eventuele gevolgen van deze zaak te bespreken.
 

Vond u dit nuttig?