Titel

Article

Hoge Raad: Fees buitenlandse beurzen/brokers belast in Nederland

De Hoge Raad heeft op 13 oktober jl. geoordeeld dat de aan een beurstrader/market maker, in rekening gebrachte fees door buitenlandse beurzen/brokers belast zijn in Nederland.

23 oktober 2017

In deze zaak staat de vraag centraal of de beurstrader/market maker verlegde Nederlandse btw verschuldigd is op diensten die zijn afgenomen van in het buitenland gevestigde beurzen en brokers. Het gaat hierbij om diensten met betrekking tot software (licenties), koersinformatie, market data/bid&ask, rack space/co-locatie en connectivity.

De beurstrader/market maker is van mening dat de diensten die worden afgenomen van beurzen en brokers één geheel vormen met de btw-vrijgestelde beurs- en brokerdiensten die deze partijen aanbieden dan wel als bijkomstig bij deze btw-vrijgestelde diensten moeten worden beschouwd. De Hoge Raad is het eens met de Belastingdienst dat sprake is van zelfstandige, btw-belaste diensten en stelt daarbij dat het niet beslissend is dat binnen de kring van afnemers een groep afnemers in het bijzonder kan worden onderscheiden die alle aangeboden diensten nodig heeft om een bepaalde gewenste economische activiteit uit te oefenen. Tevens oordeelt de Hoge Raad dat bepaalde diensten de beurstrader/market maker faciliteren bij haar transacties in effecten, maar dat dit feit het geen bemiddelingsdiensten maakt. Verder is volgens de Hoge Raad geen btw-vrijstelling van toepassing op grond van de bankenresolutie op de ingekochte informatie- en communicatiediensten. Tot slot is het verstrekken van rack space ook niet belast in het land waar de ‘ rack space’ ter beschikking wordt gesteld, omdat geen sprake is van een voldoende rechtstreeks verband met betrekking tot een uitdrukkelijk bepaald onroerend goed. De beurstrader/market maker moet aldus verlegde btw aangeven in Nederland over de afgenomen diensten van buitenlandse beurzen/brokers. Omdat zij zelf vrijgestelde prestaties verricht, kan zij deze btw niet in aftrek brengen.

Indien u zich bezighoudt met de handel in effecten en soortgelijke diensten inkoopt van buitenlandse ondernemers, of beurs- en brokerdiensten verricht, raden wij u aan, samen met uw adviseur, uw btw-positie te bepalen met inachtneming van dit arrest.

Vond u dit nuttig?