Titel

Article

Hoge Raad oordeelt over belastbaarheid kostendoorbelasting

Recent heeft de Hoge Raad een oordeel gegeven in een situatie waarin kosten werden doorbelast. Volgens de Hoge Raad kan van een kostendoorbelasting alleen sprake zijn wanneer niet alleen sprake is van een rechtsbetrekking op basis waarvan de kosten worden doorbelast, maar tegenover de betaling een handelen (of een nalaten) als ondernemer staat van degene die de kosten doorbelast.

5 oktober 2017

Met dit oordeel lijkt de Hoge Raad zwaardere eisen te stellen aan de belastbaarheid van kostendoorbelastingen. Hoe die verzwaring in de praktijk zal uitwerken is nog niet duidelijk. Wanneer kosten worden doorbelast en die doorbelasting een btw-belaste prestatie vormt, kan degene die de kosten doorbelast de btw op de gemaakte kosten in aftrek brengen.

Wij adviseren kostendoorbelastingen zo veel mogelijk te documenteren in schriftelijke overeenkomsten waarbij er zo veel mogelijk een koppeling wordt aangebracht tussen de activiteiten van degene die de kosten doorbelast en de doorbelaste kosten.

Zorg bij kostendoorbelastingen voor een goede documentatie waardoor het aftrekrecht bij degene die de kosten doorbelast niet in gevaar komt.

Vond u dit nuttig?