Titel

Article

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen inzake plaats van dienst webcamsessies

Op 22 september jl. heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie of het tegen vergoeding verzorgen van live interactieve webcamsessies kwalificeert als een vermakelijkheidsdienst of als een ‘langs elektronische weg verrichte dienst’. Wanneer sprake is van een vermakelijkheidsdienst rijst tevens de vraag waar deze dienst belast is.

5 oktober 2017

In geschil is of het tegen vergoeding verzorgen van live interactieve webcamsessies vanuit Nederland, waarvoor modellen in de Filipijnen worden ingezet, voor de btw-heffing in Nederland is belast. De Inspecteur meent dat deze diensten voor de btw-heffing moeten worden geacht plaats te vinden in Nederland. Volgens hem vindt een vermakelijkheidsactiviteit, zoals deze, feitelijk plaats op de plaats waar de bezoeker zich bevindt wanneer hij deelneemt aan een sessie.

Het gerechtshof besliste eerder dat de diensten belast zijn op de plaats waar de vermakelijkheidsactiviteiten feitelijk plaatsvinden, te weten op de Filipijnen. Daar vindt immers fysiek het optreden plaats waarvoor de bezoekers betalen.

Volgens de Hoge Raad zijn beide standpunten op basis van de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie verdedigbaar. Daarom heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen hierover gesteld.

Het antwoord dat het Hof van Justitie zal geven op deze vragen van de Hoge Raad is niet alleen van belang voor de btw-behandeling van deze webcamdiensten, maar bijvoorbeeld ook voor onderwijs op afstand. De vraag is of en onder welke omstandigheden deze diensten kwalificeren als een elektronische dienst of niet.

Indien u zich bezig houdt met dienstverlening op afstand, zoals het aanbieden van webcamdiensten of onderwijs op afstand, kan de uitkomst van deze zaak impact hebben op uw btw-positie. Wij adviseren u contact op te nemen met uw adviseur om de eventuele gevolgen van deze zaak in kaart te brengen.

Vond u dit nuttig?