Internetconsultatie aanscherping definitie geneesmiddelen voor toepassing verlaagd btw-tarief

Article

Internetconsultatie aanscherping definitie geneesmiddelen voor toepassing verlaagd btw-tarief

Op 17 juli 2017 heeft het Ministerie van Financiën een internetconsultatie gepubliceerd over de aanscherping van de definitie van geneesmiddelen voor de btw.

20 juli 2017

English version

Aanleiding

De internetconsultatie is geopend naar aanleiding van het arrest van 11 november 2016 waarin de Hoge Raad oordeelde dat zonnebrandmiddelen met een UVA- en UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta’s aan te merken zijn als geneesmiddelen voor btw-doeleinden en derhalve aan het verlaagde btw-tarief van 6% zijn onderworpen.

Zoals gemeld in onze eerdere alert naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad kunnen als gevolg van de ruime uitleg door de Hoge Raad van het begrip ‘geneesmiddel’ mogelijk ook andere producten op basis van hun presentatie als geneesmiddel delen in het verlaagde btw-tarief, terwijl ze vanuit het perspectief van de Geneesmiddelenwet dat niet zijn. Het doel van de voorgenomen wetswijziging is om aan de ruime uitleg een einde te maken.


Voorgenomen wetswijziging

Door de aanscherping van de wetgeving zullen producten vanaf 1 januari 2018 alleen onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen, indien voor deze producten een (parallel)handelsvergunning is afgegeven zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet of indien zij daarvan expliciet van zijn vrijgesteld. Producten die op basis van hun presentatie als geneesmiddel thans delen in het verlaagde btw-tarief, terwijl ze vanuit het perspectief van de Geneesmiddelenwet en Europese regelgeving voor cosmetica, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen evident niet als geneesmiddel in het handelsverkeer mogen worden gebracht, zullen vanaf 1 januari 2018 niet meer onder het verlaagde btw-tarief vallen. Voor het overgrote deel van de geneesmiddelen die nu onder het verlaagde btw-tarief vallen heeft deze aanscherping geen gevolgen, aldus het Ministerie van Financiën.


De internetconsultatie

Deze consultatie is geopend op 17 juli 2017 en sluit op 14 augustus 2017. Het is voor belanghebbenden mogelijk op alle onderdelen van het voorstel te reageren. Het is de verwachting dat de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op het voorstel zal reageren.


Gevolgen voor de Nederlandse praktijk

De maatregel beoogt ten opzichte van de huidige situatie verduidelijking, rechtszekerheid en eenduidige btw-behandeling van producten als zijnde geneesmiddel te bewerkstelligen. Door de koppeling met de (parallel)handelsvergunning, of expliciete vrijstelling daarvan, zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet, zullen cosmetische, reinigende en verzorgende producten zoals zonnebrandmiddelen en fluoridehoudende tandpasta’s en andere farmaceutische producten die verhandeld worden met een vergunning als medische hulpmiddelen niet (meer) kwalificeren als geneesmiddel voor de btw. Voorbeelden van deze producten zijn sommige (baby)crèmes, mondwater, insectenspray en anti-roos shampoo, sommige middelen tegen aambeien, acne, blaasontsteking, brandend maagzuur, darmkrampjes, diarree, eczeem, hoesten, hoofdluis, kalknagel, keelpijn, littekens, (schimmel)infecties, verkoudheid, verstopte neus en wratten en nierdialyseconcentraten. Op deze producten is vanaf 1 januari 2018 mogelijk het verlaagde btw-tarief (niet) meer van toepassing.
Doordat het een internetconsulatie betreft, is het nog onzeker wat de uiteindelijke wijziging zal zijn.

Hierbij merken wij op dat (i) volgens de Hoge Raad het begrip geneesmiddel voor btw-doeleinden uitgelegd dient te worden in overeenstemming met de definitie van het begrip ‘geneesmiddel’ uit de Geneesmiddelenrichtlijn, met inbegrip van een ruime uitleg van het aandieningscriterium op basis van Europese jurisprudentie en (ii) een eerdere poging tot wetswijziging niet is geslaagd.

Verkopers van ‘geneesmiddelen’ dienen de ontwikkelingen hieromtrent op de voet te volgen, zodat eventuele aanpassingen tijdig verwerkt kunnen worden in de financiële administratie.

Vond u dit nuttig?