| Deloitte Nederland

Article

Internetconsultatie betreffende wijziging richtlijn btw-factureringsregels

Op 13 juni jl. heeft de Europese Commissie een openbare internetconsultatie geopend over de bestaande richtlijn die ziet op de btw-factureringsregels. De Commissie geeft belanghebbenden, zoals ondernemers, tot 20 september 2018 de tijd om bij te dragen aan een openbare consultatie over de bestaande richtlijn factureringsregels.

26 juni 2018

De consultatie heeft tot doel gegevens en bewijzen te verzamelen die nodig zijn om de factureringsregels die met de factureringsrichtlijn zijn ingevoerd en sinds 1 januari 2013 gelden te evalueren. De Commissie wil weten of aan de doelstellingen is voldaan en in welke mate de factureringsregels nog steeds zijn afgestemd op de behoeften van de belanghebbenden.

De Commissie hoopt op verbetervoorstellen die de nalevingskosten verlagen en die de toepassing van de regels makkelijker maken. In het bijzonder vraagt de Commissie aandacht voor e-facturering. De Commissie hoopt een beeld te krijgen van de kwantitatieve en kwalitatieve toepassing van elektronisch factureren.

Geïnteresseerden kunnen hun bijdrage indienen via deze webpagina van de Commissie.

Vond u dit nuttig?