Invoering herziening op kostbare diensten "in elk geval niet" per 1 januari 2018 | Deloitte

Article

Invoering herziening op kostbare diensten "in elk geval niet" per 1 januari 2018

25 oktober 2017

In deze alert geven wij u een update over het in mei dit jaar ter internetconsultatie voorgelegde voorstel voor herziening op kostbare diensten. Voor de achtergrond van dit voorstel verwijzen wij u naar onze alert van 19 mei waarin wij u eerder hebben geïnformeerd.

Behandeling Belastingplan 2018 in de Tweede Kamer

Op 24 oktober jl. heeft de staatssecretaris van Financiën nota’s betreffende het Belastingplan 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd met antwoorden op de schriftelijke vragen van Kamerleden. In de nota over het wetsvoorstel voor de afschaffing van de landbouwregeling maakt de staatssecretaris daarbij ook een aantal opmerkingen over het voorstel voor herziening op kostbare diensten.

De belangrijkste opmerking is dat de nieuwe regeling voor herziening voor kostbare diensten “in elk geval niet per 1 januari aanstaande” in werking zal treden. Wanneer de invoering wel plaats zal vinden wordt niet aangegeven.

Daarnaast lijkt het gezien de antwoorden op gestelde vragen twijfelachtig of deze regeling terugwerkende kracht zal hebben. Dit terwijl uit het wetsvoorstel voor de afschaffing van de landbouwregeling voorzichtig zou kunnen worden afgeleid dat deze regeling wel terugwerkende kracht zal hebben (zie onze eerdere alert van 3 oktober).

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Vond u dit nuttig?