Kabinet beëindigt steunpakket voor banen en economie per 1 oktober 2021 | Deloitte Nederland

Article

Kabinet beëindigt steunpakket voor banen en economie per 1 oktober 2021

Het kabinet heeft besloten om de NOW, TVL, TOZO en TONK per 1 oktober 2021 te beëindigen. Ook verschillende fiscale steunmaatregelen, zoals het bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden, worden niet verlengd. Een aantal specifieke maatregelen blijft echter bestaan.

6 september 2021

Nederland lijkt over het hoogtepunt van de coronacrisis heen. Het merendeel van de beperkingen is afgeschaft en het CPB verwacht een economische groei van tussen de drie en vier procent voor zowel dit als volgend jaar. Doorgaan met de steunmaatregelen zou volgens het kabinet verder economisch herstel in de weg zitten. Daarom is besloten het steunpakket voor banen en economie te beëindigen. Regelingen als de NOW, TVL, TOZO en TONK worden per 1 oktober 2021 stopgezet. Hetzelfde geldt voor de meeste fiscale steunmaatregelen, zoals het bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden.

Afschaffing steunmaatregelen

Voor ondernemingen is vooral de afschaffing van subsidieregelingen als de NOW en TVL van belang. De NOW was bedoeld als tegemoetkoming in de loonkosten, terwijl de TVL diende voor het betalen van vaste lasten. Daarnaast luidt het kabinetsbesluit het einde in van de TOZO, de regeling die was bedoeld voor zelfstandige ondernemers die onder het bestaansminimum dreigen te komen, en de TONK, voor particulieren die hun woonlasten niet meer kunnen betalen.

Inmiddels is de nachthoreca de enige sector die op last van de overheid nog volledig gesloten moet blijven. De verwachting is dat deze situatie ook na 1 oktober 2021 voort blijft duren. Het kabinet is daarom in de weer met het maken van een gerichte compensatieregeling die voor bedrijven in deze sector bedoeld is.

Fiscale regelingen

Vanuit fiscaal oogpunt is vooral van belang dat na 1 oktober 2021 geen mogelijkheid meer zal bestaan om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen voor nieuwe opkomende belastingschulden. In totaal is sinds het begin van de coronacrisis voor een bedrag ter waarde 40,4 miljard euro uitstel van belastingbetaling verleend. Hiervan moet op dit moment nog 19,2 miljard terugbetaald worden door circa 270.000 ondernemers. De betreffende ondernemers moeten hun schulden vanaf 1 oktober 2022 aflossen en hebben hier vijf jaar de tijd voor. Andere fiscale maatregelen, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken, stoppen per 1 januari 2022.

Terugkerende en blijvende regelingen

Het is voor bedrijven na 1 oktober 2021 weer mogelijk om gebruik te maken van de reguliere Werktijdverkorting (WTV). Deze regeling was buiten werking gesteld met de invoering van de NOW, maar keert nu dus weer terug. Ondernemers die te maken krijgen met buitengewone, onvoorziene omstandigheden kunnen een beroep doen op de regeling. Deze buitengewone omstandigheden mogen echter niet corona-gerelateerd zijn. Zelfstandige ondernemers die een beroep deden op Tozo kunnen na 1 oktober 2021 gebruikmaken van de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Verder blijft een aantal garantie- en financieringsregelingen van de overheid nog het gehele jaar 2021 van kracht. Deze regelingen zijn bedoeld om marktfinanciering te faciliteren voor ondernemingen die behoefte hebben aan liquiditeit.

Ten slotte komt het kabinet met een pakket aan sociale maatregelen om mensen met een onzekere positie op de arbeidsmarkt bij te staan. De inzet is met name gericht op het begeleiden naar nieuw werk, het bevorderen van bijscholing en praktijkleren en het aanpakken van jeugdwerkloosheid.


Bron: Einde steunpakketten voor banen en economie | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Did you find this useful?