| Deloitte Nederland

Article

Kostendoorbelasting leidt niet tot ondernemerschap

In de praktijk wordt met enige regelmaat gesteld dat een holding als btw-ondernemer kwalificeert omdat sprake is van voor de btw belastbare kostendoorbelastingen.

11 juli 2018

Indien sprake is van ondernemerschap kan de holding btw op gemaakte kosten in aftrek brengen voor zover het gaat om met btw belaste doorbelastingen. In een recente procedure bij Hof Arnhem-Leeuwarden nam een holding het standpunt in dat zij een btw-ondernemer is omdat zij kosten heeft doorberekend aan haar deelnemingen.

Belanghebbende, holding, tracht aannemelijk te maken op basis van feiten en omstandigheden dat sprake is van een handelen als ondernemer. Zij stelt dat zij de dagelijkse leiding heeft binnen de groep en dat zij bepaalt welke diensten worden afgenomen, welke diensten aan welke deelnemingen worden doorbelast en welke kosten voor haar rekening blijven.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het beheer van een deelneming slechts een economische activiteit is indien het gepaard gaat met belastbare prestaties aan de deelnemingen. Belanghebbende heeft volgens het Hof niet aannemelijk gemaakt dat hier sprake van was van een belastbare handeling. De door belanghebbende genoemde handelingen en beslissingen kunnen niet aan haar worden toegerekend, maar moeten worden toegerekend aan de aandeelhouder (dga) van belanghebbende. Evenmin heeft belanghebbende waarde aan de ingekochte diensten toegevoegd of zelf iets gedaan of nagelaten. Niet voldoende is dat belanghebbende statutair bestuurder is van de deelnemingen waaraan de kosten worden doorbelast.

Wij adviseren kostendoorbelastingen zo veel mogelijk te documenteren in schriftelijke overeenkomsten waarbij er zo veel mogelijk een koppeling wordt aangebracht tussen de activiteiten van degene die de kosten doorbelast en de doorbelaste kosten.

Vond u dit nuttig?