Lage inkomensvoordeel (LIV) een onverwacht cadeautje of juist niet?

Article

Lage inkomensvoordeel (LIV) een onverwacht cadeautje of juist niet?

Je moet niet kijken naar het cao-uurloon, maar naar het jaarloon

Door inhouding pensioenpremies, cafeteriaregelingen, bereikbaarheidsdiensten tegen een lager loon en het uitbetalen van een lager loon bij ziekte blijkt dat meer werknemers in aanmerking komen voor het LIV dan u aanvankelijk denkt.

8 september 2017

Veel werkgevers verwachten wel of juist niet in aanmerking te komen voor het Lage inkomensvoordeel (hierna: LIV). Gebleken is dat niet altijd rekening wordt gehouden met het effect van de inhouding van onder andere pensioenpremies, lagere loonbetalingen bij ziekte, cafetariaregelingen en de wijze van uitbetalen van bereikbaarheidsdiensten. Met als gevolg dat werkgevers die het LIV verwachten, deze niet gaan krijgen en juist werkgevers die het LIV niet verwachten, hier recht op krijgen. Kortom, tijd om eens goed te kijken of uw organisatie wel of niet in aanmerking komt voor het LIV. In deze nieuwsbrief gaan wij nader in op de punten die voor u van belang kunnen zijn en waar wij u desgewenst kunnen ondersteunen.

1. Wat is het LIV

Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers voor werknemers die tussen de 100% - 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. De regeling is per 1 januari 2017 ingevoerd. Indien aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan heeft u als werkgever recht op het LIV:

 • De werknemer verdient tussen de 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (bedrag 23 jaar en ouder).
 • De werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per jaar. 
 • De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
   

2. Hoe hoog is het LIV?

Het LIV kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar. Hoeveel dit voordeel precies is, hangt af van het aantal verloonde uren en het gemiddelde uurloon voor het LIV. Voor 2017 zijn de bedragen als volgt.

3. Hoe komt u voor het LIV in aanmerking?

De Belastingdienst bepaalt op basis van de informatie uit de door u ingediende aangiften loonheffingen over 2017 of u recht heeft op het LIV. Als dit het geval is dan krijgt u automatisch het LIV. Dit proces loopt als volgt:

 • vóór 15 maart 2018 ontvangt u een voorlopige berekening van het LIV. Die berekening is gebaseerd op de aangiften en correcties over 2017 die tot en met 31 januari 2018 zijn ingediend;
 • klopt deze informatie niet (u bent het niet eens met de berekening) dan kunt u tot en met 1 mei 2018 correcties over 2017 in sturen;
 • correcties die na 1 mei 2018 worden ingestuurd, blijven buiten de berekening van het LIV;
 • vóór 1 augustus 2018, krijgt u de definitieve beslissing van het LIV die u tegemoet kunt zien;
 • uiterlijk op 12 september 2018 betaalt de Belastingdienst het LIV 2017 uit.
   

4. Waar moet u op letten?

Het LIV lijkt op het eerste gezicht een regeling die voor werkgevers weinig rompslomp met zich mee lijkt te brengen. Lijkt, want zoals vaker schijn bedriegt. Dat heeft in dit geval te maken met het begrip verloonde uren. Een begrip waaraan voor de invoering van het LIV over het algemeen niet veel aandacht is gegeven. Bij de toepassing van het LIV is een juiste toepassing echter essentieel, omdat dit gevolgen heeft voor de hoogte van het LIV en een foute of correcte loonaangifte (boeterisico).

Wat precies onder verloonde uren wordt verstaan, blijkt in de praktijk allerlei vragen op te roepen. Wanneer het loon of het aantal verloonde uren niet juist is ingevuld, dan heeft dit gevolgen voor de vaststelling van het gemiddelde uurloon voor het LIV. Dit kan tot gevolg hebben dat u een te hoog of een te laag bedrag aan LIV ontvangt. Een onjuiste vermelding van het loonbedrag of het aantal verloonde uren in de loonaangifte is overigens een verzuim waarvoor de Belastingdienst een bestuurlijke boete van ten hoogste € 1.319 per fout per werknemer per jaar kan opleggen.

Verloonde uren zijn de uren waarover loon is betaald met een aantal restricties en uitbreidingen waardoor er nogal wat aandachtspunten zijn waarmee u rekening dient te houden. Onze ervaring is dat hierbij regelmatig fouten worden gemaakt.

Een aantal voorbeelden uit de praktijk van werkgevers die het LIV aanvankelijk verwachten, maar niet gaan krijgen en werkgevers die het LIV juist niet verwachten, en hier wel recht op krijgen:

 • Een werknemer werkt 1600 uur en ontvangt 100% van het minimumloon. Op zijn salaris wordt maandelijks € 25 aan pensioenpremie ingehouden. Hierdoor komt het uurloon voor het LIV uit op € 9,48 en bestaat geen recht op het LIV.
 • Een werknemer werkt 1600 uur en ontvangt 140% van het minimumloon. Maandelijks wordt een bedrag van € 135 ingehouden aan pensioenpremie. Tevens ruilt deze werknemer via een cafetariaregeling € 750 aan brutoloon in voor een fiets. Hierdoor komt het uurloon voor het LIV uit op € 12,04 en bestaat recht op het LIV.
 • Een werknemer werkt 1600 uur en ontvangt 145% van het minimumloon. Tevens heeft deze werknemer 150 uren bereikbaarheidsdiensten betaald gekregen tegen € 2,50 per uur. Per maand wordt € 140 op zijn salaris ingehouden aan pensioenpremies. Hierdoor komt het uurloon voor het LIV uit op € 12,06 en bestaat recht op het LIV.
   

5. Wat kan Deloitte voor u betekenen?

Wij beschikken over een analysetool met behulp waarvan wij snel en efficiënt kunnen vaststellen of en op welke onderdelen uw huidige werkwijze in verband met het LIV dient te worden aangepast. Dit is niet alleen van belang voor een juiste vaststelling van het LIV, maar hiermee kunnen eventueel ook boetes (foute aangifte) worden voorkomen. Bij interesse kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen.

Er zijn behoudens het aantal verloonde uren diverse andere variabelen die bepalen of het LIV van toepassing is, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde cafetariaregelingen en de werkkostenregeling. Wij gaan graag met u in gesprek over de effecten van deze variabelen en de mogelijkheden die het LIV biedt.

Bent u benieuwd naar de hoogte van het LIV voor uw onderneming of instelling? Wij kunnen op basis van de aangiften loonheffingen over de eerste helft van 2017 een indicatieve berekening maken van werknemers waar u mogelijk het LIV voor gaat ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt binnen Deloitte of met één van de hieronder genoemde specialisten.
 

Meer weten over LIV?

Wilt u meer weten over het LIV en of uw organisatie hier ook voor in aanmerking komt? Neem dan contact op met Ben Janssen via +31 (0)88 288 6665, Michel Kooij +31 (0)88 288 8142, Johan de Jong via +31 (0)88 288 1395 of Marjon van Ginhoven via +31 (0)88 288 2759

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen