Article

Misbruik van recht bij geven van gelegenheid tot sportbeoefening

Rechtbank Gelderland heeft op 12 april jl. geoordeeld dat een stichting die sportvelden en een clubgebouw tegen vergoeding ter beschikking stelt aan een hockeyvereniging geen recht op aftrek van btw heeft door misbruik van recht.

17 mei 2018

De stichting heeft de velden gehuurd van de gemeente en voor het clubgebouw (voor € 1) een recht van opstal verkregen. Uit een Sportnota van de gemeente volgt dat de verantwoordelijkheid voor het gebruik en onderhoud van de velden voor rekening van de gemeente komt en dat zij daarvoor ook geen vergoeding in rekening brengt.

Door het tussenplaatsen van de stichting worden de vrijgestelde verhuur van het gebouw en terbeschikkingstelling van de velden zonder vergoeding getransformeerd in belaste prestaties door de gemeente en door de stichting. Op die manier wordt zowel bij de gemeente als bij de stichting een recht op aftrek en dus belastingvoordeel gecreëerd. Het behalen van belastingvoordelen is volgens de Rechtbank het wezenlijke doel van de gekozen structuur geweest. In wezen heeft de stichting enkel het clubgebouw tegen vergoeding ter beschikking gesteld. De velden zijn in wezen zonder vergoeding door de gemeente aan de vereniging ter beschikking gesteld. De enkele terbeschikkingstelling van het gebouw kan daarbij niet worden gekwalificeerd als het gelegenheid geven tot sportbeoefening, maar als vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak. De stichting heeft daarom geen recht op aftrek van de aan haar in rekening gebrachte btw.

Wij vinden dit een opvallende uitspraak van de Rechtbank. In geval van een ‘sportstructuur’ zal niet altijd sprake zijn van misbruik van recht, maar deze uitspraak laat zien dat het van belang is om de situatie voor de btw goed in te richten om de weigering van de btw-aftrek te voorkomen.

Indien u als gemeente of stichting sportaccommodaties exploiteert, raden wij u aan contact op te nemen met uw adviseur om de eventuele gevolgen van deze uitspraak in kaart te brengen.

Vond u dit nuttig?