Nieuwe wetgeving omtrent laag btw-tarief e-publicaties uitgesteld | Deloitte

Article

Nieuwe wetgeving omtrent laag btw-tarief e-publicaties uitgesteld

Tijdens de Ecofin vergadering van 16 juni jl. hebben de EU-lidstaten geen politieke overeenstemming kunnen bereiken over het voorstel van de Europese Commissie voor de invoering omtrent het lage btw-tarief voor elektronische publicaties.

21 juni 2017

English version

Minister Dijsselbloem van Financiën liet in maart weten dat het verlaagde btw-tarief van 6% voor elektronische publicaties mogelijk in het aankomende Belastingplan 2018 wordt opgenomen. Dat zou betekenen dat per 1 januari 2018 het verlaagde tarief in de wet wordt opgenomen. Met deze alert houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom dit onderwerp.


Voorstel Europese Commissie

Op 1 december 2016 heeft de Europese Commissie haar voorstel gepubliceerd om lidstaten vanaf 2018 toe te staan om elektronische publicaties te belasten tegen hetzelfde btw-tarief (dikwijls verlaagd tarief of in sommige EU-lidstaten zelfs nultarief) als de gedrukte equivalenten. Dit voorstel zorgt er voor dat een einde komt aan de huidige ongelijke behandeling van e-books, online tijdschriften en kranten ten opzichte van hun gedrukte varianten. Het verlaagde of nultarief zal echter niet toegepast kunnen worden voor publicaties die uitsluitend of hoofdzakelijk reclamemateriaal bevatten. Daarnaast mag de publicatie ook niet uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit muziek- of videocontent. Het Europees Parlement heeft op 1 juni 2017 met een ruime meerderheid ingestemd met dit voorstel. De verwachting was dat de EU-lidstaten op 16 juni tijdens de Ecofin vergadering hun zegen aan het voorstel zouden geven. Uiteindelijk bleek de Tsjechische vertegenwoordiging niet te kunnen instemmen met het voorstel zoals het er nu ligt. Er is unanimiteit onder de EU-lidstaten vereist om dergelijke voorstellen van de Europese Commissie aan te nemen. Het is nog onbekend wat er nu met het voorstel zal gebeuren.


Europese jurisprudentie

Op 7 maart jl. heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak RPO geoordeeld dat het verschil in btw-tarief tussen de levering van digitale en fysieke boeken op basis van de huidige regelgeving is gerechtvaardigd en daardoor geen strijd oplevert met het beginsel van gelijke behandeling zoals opgenomen in de Europese regelgeving. Anders dan sommigen wellicht hadden gehoopt biedt het oordeel in de zaak RPO derhalve geen grond om thans al het verlaagde of nultarief toe te passen op e-books die worden gedownload of gestreamd.


Belastingplan 2018

Op vragen van Kamerleden hoe het staat met de voortgang van dit Europese voorstel en of de wetswijziging in het aankomende belastingplan opgenomen zal worden, heeft de Minister recent laten weten dat het verlaagde btw-tarief voor e-publicaties ‘in potlood staat’ opgenomen in het Belastingplan 2018 dat tijdens Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Het verlaagde btw-tarief voor e-books zou dan per 1 januari 2018 gaan gelden.

De daadwerkelijke invoering is afhankelijk van het formatieproces na de Tweede Kamerverkiezingen en afronding van het voorstel in Brussel. Het Nederlandse kabinet ondersteunt het voorstel van de Europese Commissie volledig. Verder draagt Nederland in Brussel actief bij aan een spoedige afronding van dit voorstel, aldus de minister.


Gevolgen voor de praktijk

Wanneer het commissievoorstel wordt aangenomen, wordt de door Nederland zo gewenste gelijke behandeling van papieren boeken, kranten, tijdschriften en hun digitale evenknieën mogelijk. Als de lidstaten overeenstemming bereiken, zal het voorstel vrijwel onmiddellijk in werking treden, namelijk 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU. Het is nog niet duidelijk of en wanneer het voorstel opnieuw op de Ecofin agenda wordt geplaatst.

Mocht het commissievoorstel eerder worden aangenomen dan de nationale wetswijziging die mogelijk per 1 januari 2018 ingaat, dan verwachten wij dat alvast wordt goedgekeurd dat ondernemers in de periode tussen de inwerkingtreding van het richtlijnvoorstel en de Nederlandse wetswijziging al het verlaagde btw-tarief mogen toepassen conform nieuwe wetgeving. Indien dit niet het geval is zien wij mogelijkheden om ook vóór 1 januari 2018 het verlaagde tarief te hanteren.

Gezien het lopende voorstel en het voornemen van de Minister raden we u aan contact op te nemen met uw adviseur om uw btw-positie te bekijken en een strategie voor de toekomst te bepalen.


Tot slot

Indien u vragen heeft over het bovenstaande kunt u contact opnemen met één van onze btw-adviseurs.

Vond u dit nuttig?