Ondernemers mogen doorlopende post behandelen als eigen ingekochte prestaties | Deloitte Nederland

Article

Ondernemers mogen doorlopende post behandelen als eigen ingekochte prestaties

Recent heeft het ministerie van Financiën btw-besluiten over de maatstaf van heffing gebundeld in een verzamelbesluit. Tevens is een goedkeuring toegevoegd op grond waarvan ondernemers doorlopende posten mogen aanmerken als eigen ingekochte prestaties. Met de goedkeuring wordt tegemoet gekomen aan een voorkomende handelswijze binnen de praktijk.

19 juli 2018

Doorlopende posten behoren niet tot de maatstaf van heffing voor de btw. Van een doorlopende post is sprake wanneer de leverancier of dienstverrichter een bedrag betaalt aan een derde in naam en voor rekening van de afnemer. De doorlopende posten lopen als het ware door de boekhouding van de ondernemer heen. Een klassiek voorbeeld is de BPM die een autodealer betaalt bij registratie van de auto in naam en voor rekening van de koper van de auto.

In de praktijk blijken ondernemers doorlopende posten soms te behandelen als eigen ingekochte prestaties. Zij berekenen dan btw over de doorlopende post aan de afnemer, maar omdat de kosten zijn gemaakt op naam en voor rekening van die afnemer kunnen ze de btw die zij op naam en voor rekening van de afnemer hebben betaald niet in aftrek brengen. Op basis van een door de Staatssecretaris in het verzamelbesluit getroffen goedkeuring kan deze aftrek wel plaatsvinden. De goedkeuring geldt op voorwaarde dat de kosten voor hetzelfde bedrag en onder hetzelfde btw-regime worden doorberekend aan de afnemer, de kosten afzonderlijk op de factuur staan en de belastingplichtige het bedrag van de kosten niet meeneemt bij de berekening van zijn pro rata.

Vond u dit nuttig?