Titel

Article

Onderwijsinstelling en schoonmaak-BV voldoen aan voorwaarden voor fiscale eenheid btw

In de praktijk doet zich regelmatig discussie voor of een onderwijsinstelling een fiscale eenheid voor de btw kan vormen met een zogenaamde schoonmaak-BV.

7 september 2017

In de B2wekelijks van 12 oktober 2016 (aanmelden voor deze nieuwsbrief) maakten wij melding van een zaak van Rechtbank Den Haag waarin een stichting gebruik maakt van externe schoonmaakbedrijven. Om de schoonmaak in eigen beheer te gaan uitvoeren heeft zij een BV opgericht. De stichting houdt 100% van de aandelen in de BV. Met een derde partij zijn afspraken gemaakt over het houden van toezicht op de schoonmaakwerkzaamheden van de BV. De Belastingdienst is van mening dat geen sprake kan zijn van een fiscale eenheid, omdat geen sprake is van financiële en organisatorische verwevenheid.

Gerechtshof Den Haag heeft in hoger beroep op 23 juni jl. het oordeel van de Rechtbank dat voldaan is aan de voorwaarden om een fiscale eenheid te vormen. De in hoger beroep aangevoerde stelling van de Inspecteur dat in deze situatie het leerstuk van misbruik van recht van toepassing is, wijst het Gerechtshof af.

Aan de hand van de genoemde uitspraak kunt u als in uw situatie sprake is van een entiteit die deels niet-economische activiteiten verricht of een entiteit die bemoeienis kent van een derde partij, - samen met uw adviseur – bezien of opname van deze entiteit in de fiscale eenheid btw tot de mogelijkheden behoort.

Vond u dit nuttig?