Titel

Article

Onterechte afwijzing verzoek uitbreiding fiscale eenheid onderwijsinstelling met schoonmaak-BV

Regelmatig doet zich in de praktijk de discussie voor of een onderwijsinstelling een fiscale eenheid voor de btw kan vormen met een zogenaamde schoonmaak-BV. Recent heeft Rechtbank Gelderland wederom een onderwijsinstelling in het gelijk gesteld.

29 januari 2018

Deze onderwijsinstelling had oorspronkelijk eigen schoonmaakpersoneel in dienst. Na aanvankelijk de schoonmaakwerkzaamheden vanwege de hoge kosten uitbesteed te hebben aan een schoonmaakbedrijf, besloot zij dit personeel onder te brengen in een dochter-BV. Met een derde partij zijn afspraken gemaakt over schoonmaakwerkzaamheden, werving en ontslag personeel, salarisadministratie en boekhouding. Rechtbank Gelderland oordeelt dat geen eisen worden gesteld aan de omvang van de ondernemersactiviteiten als verder aan alle verwevenheidseisen voldaan is. Daarnaast is volgens Rechtbank Gelderland geen sprake van misbruik van recht omdat in dit geval niet is gebleken dat het wezenlijke doel van de betrokken handelingen uitsluitend erin bestond een belastingvoordeel te verkrijgen. Er waren namelijk ook andere redenen voor de gekozen handelwijze, waaronder het vermijden van de verplichting om regelmatige Europese aanbestedingen te doen dat de continuïteit en de kwaliteit niet ten goede komt.

Aan de hand van de genoemde uitspraak kunt u als in uw situatie sprake is van een entiteit die deels niet-economische activiteiten verricht c.q. bemoeienis kent van een derde partij, - samen met uw adviseur – bezien of opname van deze entiteit in de fiscale eenheid btw tot de mogelijkheden behoort.

Vond u dit nuttig?