Ook afdrachtvermindering onderwijs bij gedeeltelijk gevolgde opleiding

Article

Ook afdrachtvermindering onderwijs bij gedeeltelijk gevolgde opleiding

Voor toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs is niet vereist dat de gehele beroepspraktijkvorming die deel uitmaakt van de beroepsbegeleidende leerweg, is gevolgd.

25 oktober 2017

Afdrachtvermindering onderwijs

In juli 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën geantwoord op vragen van de Tweede Kamer over de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs. Aanleiding voor deze vragen was een arrest van de Hoge Raad van 15 januari 2016, waarin werd geoordeeld dat voor het recht op afdrachtvermindering onderwijs niet vereist is dat werknemers een volledige beroepsopleiding volgen. Voldoende is dat zij een deel van de opleiding volgen en daarvoor deelcertificaten behalen.

Naar aanleiding hiervan is discussie ontstaan over de vraag of een deelkwalificatie alleen recht geeft op de afdrachtvermindering onderwijs als daarmee uiteindelijk wel de beroepspraktijkvorming van de volledige beroepsopleiding is gevolgd (inclusief theoretische kwalificaties). De staatssecretaris bevestigde dat de Belastingdienst het standpunt inneemt dat dit wel het geval is.

Recentelijk heeft de Hoge Raad echter geoordeeld dat niet noodzakelijk is dat een werknemer de volledige beroepspraktijkvorming volgt. Ook als een werknemer slechts enkele deelcertificaten heeft behaald, bestaat recht op de afdrachtvermindering onderwijs. Deze uitspraak vormt het sluitstuk van een serie arresten van de Hoge Raad met betrekking tot dit onderwerp. Duidelijk is nu dat:

  • een schriftelijke praktijkovereenkomst aanwezig moet zijn die is ondertekend door de onderwijsinstelling, de praktijkbiedende organisatie, de werknemer en het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven;
  • de afdrachtvermindering onderwijs ook van toepassing is als werknemers slechts een deel van de beroepsopleiding volgen en daarvoor deelcertificaten behalen. 
  • het primaat voor de beoordeling en de vermelding van een beroepsopleiding in het Crebo-register bij de Onderwijsinspectie ligt; 
  • de inspecteur en de belastingrechter wel mogen beoordelen of de beroepspraktijkvorming die behoort tot de in het Crebo-register vermelde opleiding daadwerkelijk is gevolgd.

Lopende zaken

De Belastingdienst heeft in de afgelopen jaren aan een groot aantal werkgevers naheffingsaanslagen opgelegd, met name ook aan werkgevers die hun werknemers maatwerktrajecten hebben laten volgen en waarbij alleen deelkwalificaties zijn behaald. Is dat bij u ook het geval en bent u nog in de bezwaar- of beroepsfase, of zijn de naheffingsaanslagen nog niet definitief opgelegd, neem dan contact met ons op om te bepalen wat uw mogelijkheden zijn. Overigens is de afdrachtvermindering onderwijs sinds 1 januari 2014 vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Ook hierover kunnen wij u desgewenst meer vertellen.


Bron:

  • Hoge Raad 20 oktober 2017, nr. 17/006516, ECLI:NL:HR:2017:2658
  • Hoge Raad 22 september 2017, nr. 16/03857, ECLINL:HR:2017:2436
  • Brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 18 juli 2017, kenmerk 2017-0000132465
Vond u dit nuttig?