Ouderlijk vruchtgenot, wel of geen schenking? | Deloitte Nederland

Article

Ouderlijk vruchtgenot, wel of geen schenking?

Ouders hebben het ‘ouderlijk vruchtgenot’ van het vermogen van hun minderjarige kinderen. Ouders kunnen hiervan afzien. Ook indien ouders geen ouderlijk vruchtgenot hebben, wordt het vermogen van de minderjarige fiscaal aan hen toegerekend. Vormt het afzien van een vergoeding een schenking?

28 augustus 2018

Ouderlijk vruchtgenot

Elke ouder die het gezag over een minderjarig kind uitoefent, heeft het vruchtgenot van het vermogen van de minderjarige. Het ouderlijk vruchtgenot is een persoonlijk, niet-overdraagbaar recht van familierechtelijke aard op de netto-inkomsten uit het vermogen van de minderjarige en de daaraan verbonden lasten.

Uitsluiten

Het is mogelijk om in een testament en/of schenkingsakte het ouderlijk vruchtgenot uit te sluiten. Dit gebeurt vaak in het kader van een echtscheiding. Indien een ouder komt te overlijden en diens vermogen nalaat aan de minderjarige, dan zal de andere ouder (de ex-partner) vaak het gezag krijgen over de minderjarige en daarmee het ouderlijk vruchtgenot van diens erfenis verkrijgen. Om dit te voorkomen kan men in het testament (en/of in de schenkingsakte) het ouderlijk vruchtgenot uitsluiten.

Afstand doen

Ouders kunnen afstand doen van het ouderlijk vruchtgenot. Ook indien ouders als gevolg hiervan geen ouderlijk vruchtgenot hebben, wordt het vermogen van de minderjarige aan hen toegerekend voor de heffing van inkomstenbelasting.
Reeds in 1960 heeft de Hoge Raad bepaald dat het afstand doen van het ouderlijk vruchtgenot géén belastbare schenking van de ouders aan het kind vormt. Dit kan echter anders zijn bij het zogenoemde ‘verhaalsrecht’.

Verhaalsrecht

Ondanks dat ouders er afstand van hebben gedaan, wordt het vermogen van het minderjarige kind toch aan de ouder(s) toegerekend voor de heffing van inkomstenbelasting. Ouders zónder ouderlijk vruchtgenot hebben in dat geval een verhaalsrecht op het kind ter grootte van de over het vermogen van de minderjarige door de ouder(s) verschuldigde inkomstenbelasting.

De ouder(s) kan/kunnen expliciet afzien van het verhaalsrecht of dit impliciet doen, want het ‘stilzitten’ (oftewel geen gebruik maken van het verhaalsrecht) leidt ertoe dat het verhaalsrecht na twintig jaar zal verjaren. Bij het expliciet afzien van en/of het niet gebruikmaken van dit verhaalsrecht, is het oppassen geblazen! Het is namelijk niet duidelijk of dit kwalificeert als een belastbare schenking. Wij raden u aan om in een dergelijke situatie contact op te nemen met uw fiscaal/juridisch adviseur om te voorkomen dat er onverwacht sprake zou zijn van een met schenkbelasting belaste schenking.

Vond u dit nuttig?