Titel - Title

Article

Overgangsregeling bij aanpassing watersportvrijstelling

In de B2Wekelijks van 28 september 2016 (issue 16) hebben wij u bericht over het Belastingplan 2017, waarin onder andere is voorgesteld om de vrijstelling voor watersportverenigingen aan te passen. Nu dit voorstel ook door de Eerste Kamer is aangenomen, is de vrijstelling per 1 januari 2017 beperkt tot diensten die watersportverenigingen verrichten met betrekking tot vaartuigen die bestemd zijn voor sportbeoefening.

21 december 2016

In de nota naar aanleiding van het verslag bij de wetsvoorstellen van het Belastingpakket 2017 gaat staatssecretaris Wiebes in op de aanpassing van deze vrijstelling. Wiebes zegt toe dat reeds afgesloten contracten met een looptijd tot 1 april 2017 zullen worden gerespecteerd. Hiermee wordt aangesloten bij de voor dergelijke overeenkomsten gangbare contractperiode tot 1 april en houdt de Belastingdienst rekening met de verwerking van de gewijzigde regelgeving in de administraties van de watersportverenigingen.

Wij raden watersportorganisaties aan tijdig in kaart te brengen wat de btw-gevolgen zijn van de voorgestelde aanpassing van de vrijstelling.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen