Overzicht van belangrijke toekomstige fiscale wetgeving en rechtspraak | Deloitte Nederland

Article

Overzicht van belangrijke toekomstige fiscale wetgeving en rechtspraak

Deloitte Tax Research Centre

5 april 2018

Dit overzicht van toekomstige fiscale wetgeving en rechtspraak bevat de belangrijkste nog in te dienen wetsvoorstellen, aanhangige wetsvoorstellen die nog niet in werking zijn getreden, alsmede te verwachten belangrijke rechtspraak. Het is gebaseerd op diverse bronnen. Het spreekt voor zich dat niet vaststaat dat deze planning ook daadwerkelijk gehaald wordt. Indien geen datum is vermeld is die niet bekend. Het overzicht is bijgewerkt per 5 april 2018.

Wetgevingsoverzicht

Loon- en inkomstenbelasting

 

Omschrijving

Wetsvoorstel

Inwerkingtreding

 

 

 

Invoering vlaktax                           

September 2018

2019     

Aftrekposten tegen laagste tarief vlaktax                

September 2018              

2020

 

Eigen woning:                  

  • versnelde beperking tarief renteaftrek
  • verlaging eigenwoningforfait

 

September 2018

2020

Geleidelijke afbouw aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld

 

Staatsblad (Stb. 2017, 523)

1 januari 2019

Geleidelijke verhoging tarief aanmerkelijk belang       

September 2018              

2019

Aanpassing/vernieuwing box 3

 

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing

September 2016

2019

Regelgeving arbeidsrelatie ZZP’ers

 

September 2018

2020

Verkorting looptijd 30%-regeling                                                          

September 2018

2019

 

Heffingskorting loonbelasting buitenlands belastingplichtigen

Staatsblad (Stb. 2017, 518)

1 januari 2019

Aanpassing kwalificerende buitenlands
belastingplichtigen         

Nog niet bekend

9 februari 2017 (terugwerkende kracht)

 

Vennootschapsbelasting / dividendbelasting

 

Omschrijving

Wetsvoorstel

Inwerkingtreding

 

 

 

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting niet onderworpen lichamen

Staatsblad (Stb. 2016, 546)

Bij Koninklijk Besluit

Geleidelijke verlaging tarief vennootschapsbelasting

September 2018

2019

Verkorting voorwaartse verliescompensatietermijn

September 2018

2019

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

September 2018

2019

Grotendeels afschaffen dividendbelasting

September 2018

2020

Invoering interest- en royaltybelasting

Nog niet bekend

2021

Tijdelijke aanpassing fiscale eenheid

2e kwartaal 2018

25 oktober 2017 (terugwerkende kracht)

Definitieve aanpassing fiscale eenheid

Nog niet bekend

2020?

Mandatory disclosure                   

Nog niet bekend

1 juli 2020

Implementatie EU antimisbruikrichtlijn/ATAD1

2e kwartaal 2018

2019 / 2020

Implementatie EU antimisbruikrichtlijn/ATAD2

Nog niet bekend

2020

Heffing digitale economie

  • tijdelijke regeling: omzetheffing
  • definitieve regeling: fictieve vaste inrichting    

Nog niet bekend

2020

Implementatie EU CC(C)TB/gemeenschappelijke
winstgrondslag

 

Nog niet bekend

Nog niet bekend

EU-Country-by-Country openbaar

 

Nog niet bekend

Nog niet bekend

 

Indirecte belastingen

 

Omschrijving

Wetsvoorstel

Inwerkingtreding

 

 

 

BTW-heffing vouchers

Staatsblad (Stb. 2018, 82)

1 januari 2019

Verhoging lage btw-tarief

September 2018

2019

Verhoging milieubelastingen

September 2018

2019

E-commerce

September 2018

2019

 

Overig
 

Omschrijving

Wetsvoorstel

Inwerkingtreding

 

 

 

Implementatie Vierde antiwitwasrichtlijn

Oktober 2017

Nog niet bekend

Toezicht trustkantoren 2018

Maart 2018

Nog niet bekend

UBO-register

Nog niet bekend

26 juni 2017 (terugwerkende kracht)

Multilateraal Instrument

December 2017

Nog niet bekend

Terugvordering staatssteun

Staatsblad (Stb. 2018, 75)

Bij Koninklijk Besluit

 

Jurisprudentieoverzicht

Hoge Raad
 

Omschrijving

Verwacht tijdvak

 

 

Strijdigheid box 3 met EVRM

2018

Liquidatieverliesregeling

Voorjaar 2018

Verkoopkosten deelneming

Zomer 2018

(On)zakelijkheid borgstelling

Najaar 2018

Taakoverdrachtvrijstelling overdrachtsbelasting

Voorjaar 2019

 

Hof van Justitie

 

Omschrijving

Tijdvak

 

 

Uiteindelijk gerechtigde onder verdragen, EU-recht en EU-richtlijnen                 

Voorjaar 2018

Buitenlandse beleggingsinstellingen
en dividendbelasting      

Najaar 2018

Staatssteunzaken – rulings (Amazon, Fiat, McDonalds, Apple, Starbucks, Ikea

2019

 

Vond u dit nuttig?