Titel - Title

Article

Parkeren bij attractiepark belast met 21% btw

Het gelegenheid bieden tot parkeren is een btw-belaste prestatie tegen het algemene tarief van 21%. Indien de verhuur van een parkeerplaats echter opgaat in een andere prestatie, kan deze verhuur een heel andere btw-behandeling krijgen.

6 april 2017

Recent heeft Rechtbank Gelderland geoordeeld dat het gelegenheid bieden tot parkeren bij een attractiepark gezien dient te worden als een zelfstandige prestatie voor de btw, belast tegen het algemene tarief van 21%. Hierdoor is het niet mogelijk voor de belastingplichtige om het verlaagde btw-tarief van 6% toe te passen. Mogelijk gaat de belastingplichtige in hoger beroep, waarna het nog maar afwachten is of dit oordeel stand kan houden.

Dezelfde Rechtbank oordeelde in augustus 2015 nog dat het gelegenheid bieden tot parkeren bij een natuurpark opging in het verlenen van toegang tot dit natuurpark. Daarom kon volgens de Rechtbank 6% btw worden voldaan over de ontvangen parkeergelden. Zoals gemeld in de B2Wekelijks van 28 september zag Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in die zaak het gelegenheid bieden tot parkeren als een zelfstandige prestatie voor de btw, belast tegen het algemene tarief van 21%. Deze zaak loopt momenteel bij de Hoge Raad.

Ondanks deze voor belastingplichtige negatieve uitspraak is het nog immer interessant uw huidige btw-positie met betrekking tot parkeren te (her)beoordelen. In voorkomend geval kunt u dan bezwaar aantekenen tegen de eigen btw-aangifte.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen