parkeren natuurpark

Article

Parkeren bij natuurpark volgens Hoge Raad belast met 21 procent btw

De Hoge Raad heeft op 17 augustus jl. in navolging van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat het gelegenheid bieden tot parkeren bij een natuurpark een zelfstandige prestatie is, welke belast is tegen het algemene tarief van thans 21%.

17 augustus 2018

Gelegenheid bieden tot parkeren

In deze procedure gaat het om een natuurpark dat gelegenheid biedt aan bezoekers om hun auto voor € 2 op parkeerterreinen gelegen naast het natuurpark te parkeren. Het verlenen van toegang tot het natuurpark zelf is een prestatie die is belast tegen het verlaagde btw-tarief. De vraag is of de prestatie van het gelegenheid bieden tot parkeren een prestatie is die bijkomend is aan de hoofddienst zijnde  het verlenen van toegang tot het natuurpark. Is dat het geval dan is ook het parkeren onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6%. Een prestatie moet als bijkomend worden beschouwd wanneer de prestatie voor klanten geen doel op zich is, maar een middel om van de hoofdprestatie optimaal gebruik te kunnen maken.

Uitspraken Rechtbank en Gerechtshof

In 2015 oordeelde Rechtbank Gelderland in deze procedure dat parkeren bij een natuurpark inderdaad opgaat in het verlenen van toegang tot dit natuurpark. Daarom kon volgens de Rechtbank 6% btw worden voldaan over de ontvangen parkeergelden. In hoger beroep eind 2016 bleek dat Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het gelegenheid bieden tot parkeren ziet als een zelfstandige prestatie voor de btw, belast tegen het algemene tarief van 21%.

Uitspraak Hoge Raad: Zelfstandige prestatie

De Hoge Raad is het met het Hof eens dat het gebruikmaken van parkeergelegenheid voor een auto op de plaats van bestemming, voor de modale bezoeker een doel op zich vormt. De bezoeker heeft de keuze tussen diverse vervoermiddelen waarmee hij het natuurpark kan bereiken. Een bezoeker die met de auto komt, weet dat hij de auto niet zomaar ergens kan achterlaten zodat het bieden van parkeergelegenheid voorziet in zijn behoefte aan een tijdelijke bestemming voor de auto. Bijgevolg dient het parkeren te worden gezien als een zelfstandige hoofdprestatie die is onderworpen aan het algemene btw-tarief van 21%. Dit wordt volgens de Hoge Raad niet anders indien de parkeerterreinen alleen bedoeld zijn voor de bezoekers van het natuurpark.

Wat kunt u doen?

Het antwoord op de vraag of sprake is van een bijkomende prestatie bij een hoofdprestatie is feitelijk. Er lopen momenteel nog drie procedures over de tarieftoepassing op het geven van parkeergelegenheid bij twee attractieparken en een dierentuin. De uitspraak van de Hoge Raad lijkt erop te wijzen dat ook in die situaties sprake zal zijn van een zelfstandige prestatie. Laat onverlet dat het de vraag is en blijft in hoeverre de feitelijke verschillen bij die procedures (uiteindelijk) leiden tot een andere uitkomst.

Ondanks deze negatieve uitspraak kan het naar onze mening nog steeds interessant zijn uw huidige btw-positie met betrekking tot parkeren te (her)beoordelen. In voorkomend geval kunt u dan bezwaar aantekenen tegen de eigen btw-aangifte. Indien u reeds bezwaar heeft gemaakt, dan adviseren wij u dit bezwaar aan te (laten) houden tot (naar verwachting) de Hoge Raad heeft beslist in de nog lopende procedures.

Vond u dit nuttig?