Titel

Article

Parkeren bij diergaarde belast met 21% btw

Gerechtshof Den Haag oordeelde op 19 december 2017 dat het gelegenheid geven tot parkeren bij een diergaarde belast is met 21% btw. Dit in tegenstelling tot de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 21 mei 2017, waarin werd gesteld dat voor de modale consument de toegang tot de diergaarde de hoofddienst is en het gelegenheid geven tot parkeren de bijkomende dienst, die het fiscale lot van de hoofddienst volgt. De Rechtbank oordeelde derhalve dat het verlaagde tarief van toepassing was.

12 februari 2018

Het parkeren vormt volgens Hof Den Haag voor bezoekers een doel op zich en staat los van het verlenen van toegang tot de diergaarde. Zo kunnen ook niet-bezoekers van de diergaarde op de desbetreffende parkeerterreinen parkeren. Het Hof ziet derhalve twee afzonderlijke diensten.

Deze uitspraak is in lijn met andere recente uitspraken over het gelegenheid geven tot parkeren bij (amusements)parken, zoals attractieparken. Wij verwachten dat beroep in cassatie wordt ingesteld tegen deze uitspraak. Er ligt al een zaak bij de Hoge Raad die over dezelfde kwestie gaat, waarin binnenkort een A-G-conclusie wordt verwacht.

Indien u gelegenheid tot parkeren aanbiedt, raden wij u aan – eventueel samen met uw adviseur – na te gaan wat de gevolgen van deze uitspraak en andere lopende procedures kunnen zijn voor uw situatie.

Vond u dit nuttig?