| Deloitte Nederland

Article

Polen stelt prejudiciële vragen over vervoerseis in afstandsverkopenregeling

In de zaak KrakVet (C-276/18) heeft de Poolse verwijzende rechter vragen gesteld aan het Hof van Justitie over de vervoerseis in de afstandsverkopenregeling. Door verschillende standpunten van de Poolse en Hongaarse fiscus is sprake van een dubbele btw-heffing.

10 juli 2018

KrakVet is in Polen gevestigd en levert goederen vanuit Polen via een Hongaarse website in Hongarije. De Poolse belastingdienst heeft het standpunt ingenomen dat de afstandsverkopenregeling niet van toepassing is en de leveringen in Polen belast zijn. De Hongaarse belastingdienst heeft zonder overleg met de Poolse belastingdienst echter een naheffingsaanslag opgelegd aan KrakVet omdat zij van mening is dat de afstandsverkopenregeling wel geldt. Als gevolg hiervan moest de Poolse ondernemer twee keer btw afdragen.

De Poolse verwijzende rechter vraagt zich af of de Hongaarse belastingdienst de btw-regelgeving voor administratieve samenwerking en de bestrijding van btw-fraude heeft geschonden door zonder overleg met de Poolse belastingdienst Hongaarse btw te heffen, waardoor een situatie van dubbele heffing ontstaat.

Daarnaast vraagt de Poolse rechter aan het Hof van Justitie hoe het begrip ‘vervoer door of voor rekening van de leverancier’ (de vervoerseis uit de afstandsverkopenregeling) moet worden uitgelegd in een situatie waarin de verkoper de koper de mogelijkheid biedt om te kiezen voor een transporteur waarmee de verkoper samenwerkt of voor een andere transporteur. Het gaat om een situatie waarin de koper en de transporteur een vervoersovereenkomst sluiten zonder tussenkomst van de verkoper. Eveneens wil de Poolse rechter weten of sprake is van misbruik van recht wanneer KrakVet de toepassing van de afstandsverkopenregeling omzeilt door op deze wijze het vervoer te regelen.

Indien u goederen verkoopt aan consumenten en de goederen vervoert naar een andere lidstaat is het van belang om na te gaan of de afstandsverkopenregeling van toepassing is. Lidstaten kunnen deze regeling verschillend uitleggen.

Vond u dit nuttig?