Titel - Title

Article

Prejudiciële vragen over btw-behandeling verkoop credits ten behoeve van online veiling

In de zaak Marcandi heeft een Engelse rechter recent prejudiciële vragen gesteld over de btw-behandeling van de verkoop van credits ten behoeve van online veilingen. In deze procedure gaat het om een ondernemer die handelt onder de handelsnaam Madbid. Zij organiseert veilingen voor de verkoop van met name elektronica. Om deel te kunnen nemen aan de veilingen moeten credits worden gekocht bij Madbid. Wanneer de inschrijver op de veiling het gewenste artikel niet krijgt toegewezen dan kan hij de credits inzetten bij het veilen van een identiek artikel of als korting voor het kopen van producten in de webwinkel.

21 december 2016

De vraag is hoe de verkoop van de credits behandeld moet worden voor de btw. De verwijzende rechter wil daarbij eerst weten of de verkoop van de credits een belastbare prestatie is die door Madbid aan de inschrijver op de veiling wordt verricht dan wel van een vooruitbetaling voor later verrichte prestaties. Ook wil de verwijzende rechter weten wat de gevolgen zijn van de voor de credits betaalde vergoeding voor de maatstaf van heffing van de door Madbid geleverde producten via de veiling of de webwinkel.

De btw-behandeling bij dit soort business-modellen ligt vrijwel altijd gecompliceerd. Wij stellen u nu al op de hoogte van deze zaak, omdat deze verstrekkende gevolgen kan hebben voor uw business-model. Het is van belang om samen met uw adviseur goed te bezien wat de btw-gevolgen zijn in uw geval. Indien uw situatie vergelijkbaar is met die van Madbid en u het niet eens bent met de btw-gevolgen dan kunt overwegen bezwaar aan te tekenen tegen de eigen btw-aangifte.
 

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen