Werknemers te werk stellen over de grens in de EU

Article

Premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vormt loon

Risico op naheffing bij het niet juist verwerken van de premies.

Veel werkgevers sluiten een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van hun bestuurder en de werkgever betaalt daarbij de premies. Veel bestuurders zullen dit niet als loon ervaren, toch kan deze verzekering (de aanspraak) loon vormen voor de loonheffingen. Hierdoor ontstaat het risico dat de werkgever de premie niet juist verwerkt waardoor het risico bestaat op naheffingen.

Premie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De premie bestuurdersaansprakelijkheid wordt betaald om het aansprakelijkheidsrisico van de bestuurders (in privé) af te dekken dat zij in het kader van de uitoefening van hun functie lopen. Daarbij wordt feitelijk een potentieel risico dat de bestuurder in privé aansprakelijk gesteld wordt afgedekt door de werkgever. De Belastingdienst neemt hierbij het standpunt in dat deze verzekering een voordeel is voor de bestuurder, die dit voordeel geniet uit de dienstbetrekking. Dit voordeel, de door de werkgever betaalde premies, kwalificeert daarmee als loon voor de loonheffingen en kan mogelijk worden betrokken in de werkkostenregeling. Let op, dit standpunt van de Belastingdienst heeft ook gevolgen voor andere regelingen binnen de loonheffingen waarbij het loon de grondslag vormt, denk hierbij aan de regeling voor excessieve vertrekvergoedingen.

Wij bespreken graag met u de mogelijke gevolgen van het vergoeden van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en de oplossingen.

Did you find this useful?