Article

Rapport Europees Parlement over richtlijnvoorstel definitief btw-systeem verschenen

Het Europees Parlement is met een rapport met een aantal amendementen gekomen inzake het voorstel van de Europese Commissie voor het definitief btw-systeem.

17 mei 2018

Het rapport bevat een oproep aan de Europese Commissie om:

  • het concept en de bijbehorende criteria van de Certified Tax Payer (CTP) nader toe te lichten in lijn met het concept van de Autorised Economic Operator (AEO) zoals van toepassing in de douanewetgeving;
  • een btw-geschillenregeling te introduceren gebaseerd op de EU cross-border ruling pilot;
  • een geautomatiseerd systeem op te zetten dat bijhoudt welke tariefswijzigingen de lidstaten doorvoeren. Dit omvat de verplichting voor lidstaten om ervoor te zorgen dat de informatie up to date is en tariefswijzigingen zijn verwerkt voordat ze ingaan.

Verder opvallende amendementen zijn:

  • een geharmoniseerde beroepsprocedure in geval van het weigeren van de CTP-status;
  • indien de CTP-status wordt geweigerd of ingetrokken, kan pas na 6 maanden weer een nieuw verzoek worden ingediend;
  • een verduidelijking van de quick fix voor ABC-leveringen, waarin wordt aangegeven dat de ‘intermediary operator’ elke partij in de keten kan zijn, maar niet de eerste of laatste. Hiermee wordt naar onze mening duidelijk gemaakt dat de quick fix ook geldt in langere ketens dan ketens met drie partijen.

Op de korte termijn wordt een voorstel van de Commissie verwacht met gedetailleerde technische wijzigingen van de Btw-richtlijn. Wellicht dat hier meer verduidelijking over bovenstaande punten is opgenomen.

Het is voor alle btw-ondernemers die betrokken zijn in grensoverschrijdende transacties van belang om kennis te nemen van deze ontwikkelingen en deze te blijven volgen.

Vond u dit nuttig?