Article

Richtsnoeren btw-comité over de omvang van het begrip elektronische diensten

Recent heeft het btw-comité richtsnoeren bekend gemaakt over de omvang van het begrip elektronische diensten. Hierbij wordt ook gekeken of activiteiten verder gaan dan automatische dienstverrichtingen waarbij een geringe mate van menselijk ingrijpen vereist is. Het onderscheid tussen elektronische diensten en andersoortige diensten kan van belang zijn omdat voor deze categorieën diensten verschillende plaats-van-dienst-regels gelden.

17 mei 2018

Het btw-comité heeft in de richtsnoeren een opsomming gegeven van met voorbeelden van activiteiten die onder het begrip elektronische diensten vallen en activiteiten die daar niet onder vallen. De richtsnoeren over elektronische diensten, die overwegend unaniem zijn aangenomen, zijn via deze link vanaf p. 220 te raadplegen.

In het btw-comité hebben vertegenwoordigers van de lidstaten zitting. De richtsnoeren zijn niet bindend, maar laten wel zien hoe de lidstaten over bepaalde kwesties denken.

Wanneer u elektronische diensten aanbiedt, raden wij u aan – samen met uw adviseur – uw btw-positie te bepalen met inachtneming van de richtsnoeren van het btw-comité.

Vond u dit nuttig?