Titel - Title

Article

Richtsnoeren van het btw-comité over Skandia America Corporation

 

Recent heeft het btw-comité richtsnoeren bekend gemaakt over het belangrijke arrest Skandia America Corporation. In het btw-comité hebben vertegenwoordigers van de lidstaten zitting. De richtsnoeren zijn niet bindend, maar laten wel zien hoe de lidstaten over bepaalde kwesties denken.

11 januari 2017

Met een grote meerderheid is het btw-comité van mening dat:

  1. Wanneer een ondernemer verscheidene vestigingen (hoofdhuis en/of vaste inrichtingen) heeft in verschillende landen, alleen de vestiging die zich fysiek bevindt op het grondgebied van een lidstaat onderdeel kan uitmaken van een lokale fiscale eenheid btw.
  2. Wanneer een vestiging van een ondernemer aldus onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid, hij onderdeel is van een nieuwe belastingplichtige.
  3. Wanneer de situatie als bedoeld onder 1 en 2 zich voordoet, transacties tussen hoofdhuis en vaste inrichting of vaste inrichtingen onderling belastbare transacties zijn voor de btw. Hierbij is niet van belang of de transactie plaatsvindt vanuit een niet EU-land of vanuit een EU-lidstaat.
  4. Het genoemde onder 3 geldt ongeacht of de andere lidstaat in kwestie het regime van de fiscale eenheid heeft opgenomen in zijn btw-regelgeving.

De visie van het btw-comité gaat lijnrecht in tegen de Nederlandse visie. In Nederland wordt ervan uitgegaan dat zowel een vaste inrichting als het buitenlandse hoofdhuis onderdeel kunnen uitmaken van een fiscale eenheid. Prestaties tussen hoofdhuis en vaste inrichting zijn dan niet belast.

Voor ondernemers die vestigingen hebben in verschillende EU-lidstaten is het van belang om – samen met hun adviseur – vast te stellen of hun btw-positie wordt beïnvloed.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen