Article

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over denksporten

Naar aanleiding van het arrest The English Bridge Union Limited heeft de Tweede Kamer vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën inzake de btw-vrijstelling voor sporten.

6 april 2018

Gevraagd werd of denksporten onder de btw-vrijstelling voor leveringen en diensten van sociale of culturele aard kunnen vallen, zodat de btw-vrijstelling met zo weinig mogelijk administratieve lasten toegepast kan blijven worden.

In zijn brief van 27 maart jl. heeft de staatssecretaris van Financiën een antwoord gegeven op de gestelde vragen. Hij geeft aan dat het bovengenoemde arrest ook geldt voor andere denksporten, zoals schaken en dammen, waardoor dit ook geen btw-vrijgestelde sporten meer zijn. Het arrest leidt er volgens de staatssecretaris toe dat diensten en leveringen door denksportorganisaties niet meer onder de sportvrijstelling vallen, maar belast zijn met 21% btw. Dit geldt bijvoorbeeld voor de contributies en voor het toegang verlenen tot denksportevenementen. Hier staat wel tegenover dat denksportorganisaties recht op aftrek van voorbelasting hebben. Door de bovengenoemde wijzigingen kan de lastenverzwaring per vereniging oplopen tot honderden euro’s. Per lid betekent dit een lastenverzwaring van gemiddeld € 5 - € 10 per jaar.

Bovenstaande leidt er voorts toe dat denksportorganisaties geen gebruik meer kunnen maken van de btw-vrijstelling voor fondswervende (kantine)activiteiten en het verlaagde tarief voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Op dit moment onderzoekt de staatssecretaris samen met de denksportbonden en NOC-NSF of het mogelijk is om de denksporten onder de sociaal culturele btw-vrijstelling te brengen. Hij streeft ernaar om de Kamer hierover voor de zomer van 2018 nader te informeren.

Vond u dit nuttig?