Titel

Article

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen over koepelvrijstelling

In antwoord op Kamervragen gaat de Staatssecretaris in op de reikwijdte van de Nederlandse koepelvrijstelling. Uit de arresten Commissie/Luxemburg, Commissie/Duitsland, Aviva en DNB Banka blijkt dat Nederland deze vrijstelling op een aantal punten te ruim toepast.

22 december 2017

Ten eerste is op grond van een goedkeuring van de Staatssecretaris de koepelvrijstelling van toepassing wanneer in het kader van ambtelijke fusies de diensten van de koepel voor 70% of meer worden gebruikt voor vrijgestelde prestaties van de leden. De Staatssecretaris heeft deze goedkeuring, die in de praktijk breder werd toegepast, reeds ingetrokken met een overgangstermijn tot 1 januari 2018. Per die datum zal de koepelvrijstelling niet meer van toepassing zijn op diensten van de koepel aan de leden die ook voor belaste prestaties worden gebruikt. Volgens de Staatssecretaris werd de goedkeuring door gemeenten niet veel toegepast. Hij lijkt dan ook weinig problemen te zien als gevolg van de intrekking van de goedkeuring.

In de tweede plaats blijkt uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie dat de koepelvrijstelling niet in alle sectoren kan worden toegepast. Zo is de koepelvrijstelling niet van toepassing in de bancaire en verzekeringssector. Ook voor ondernemers die zich bezig houden met de verhuur van woningen geldt de koepelvrijstelling naar onze mening ingevolge deze jurisprudentie niet. De Staatssecretaris geeft aan dat naar aanleiding van deze ontwikkeling art. 9 Uitvoeringsbesluit OB 1968 aanpassing behoeft. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats welke sectoren het betreft. De opmerking van de Staatssecretaris over de aanpassing van art. 9 Uitvoeringsbesluit OB 1968 bevestigt onze visie dat thans in de genoemde sectoren de koepelvrijstelling nog kan worden toegepast. Pas als het Uitvoeringsbesluit is gewijzigd vervalt deze mogelijkheid.

Wanneer u thans de koepelvrijstelling toepast, is het van belang – samen met uw adviseur - te bezien wat de gevolgen van de ontwikkelingen op Europees niveau zijn voor uw situatie.

Vond u dit nuttig?