Staatssecretaris ziet bevestiging van visie op btw-behandeling DB- en DC-regelingen in reactie Europese Commissie

Article

Staatssecretaris ziet bevestiging van visie op btw-behandeling DB- en DC-regelingen in reactie Europese Commissie

De staatssecretaris van Financiën heeft op 28 juni 2017 de Tweede Kamer nader geïnformeerd over de uitvoering van een motie inzake de btw-behandeling van beheerdiensten aan pensioenfondsen.

17 juli 2017

In de motie werd de regering verzocht om in beeld te brengen op welke wijze de lidstaten van de Unie omgaan met de btw bij beheer van pensioenfondsen door externe beheerders. Daarnaast werd in dezelfde motie verzocht te rapporteren hoe de Europese Commissie invulling geeft aan het waarborgen van een gelijk speelveld van btw heffing op deze beheerdiensten ten behoeve van pensioenfondsen.

Wat betreft het eerste punt antwoordde de Staatssecretaris dat het de taak is van de Europese Commissie om eventuele ongelijke behandeling tussen lidstaten te constateren en te bestrijden.

De Europese Btw-richtlijn en de daarop gebaseerde Nederlandse btw-wetgeving stelt het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen vrij. De Hoge Raad heeft op 9 december 2016 geoordeeld dat een bedrijfspensioenfonds, dat tegen inleg van een premie een uitkering toezegt (d.w.z. een zogenoemde DB-regeling), geen gemeenschappelijke beleggingsfonds is (zie onze B2Wekelijks van 21 december 2016). Het arrest bevestigt hiermee de lijn van het Hof van Justitie dat geen ruimte bestaat om vermogensbeheerdiensten, verricht voor pensioenfondsen die een DB-regeling uitvoeren, vrij te stellen van btw. Deze uitspraak is naar de mening van de Staatssecretaris en die van de Europese Commissie in lijn met het Unierecht en daarmee 'EU-proof' en zelfs verplicht.

Voor wat betreft het waarborgen van een gelijk speelveld ziet de Staatssecretaris naar aanleiding van informatie die de Nederlandse branche heeft aangeleverd, aanleiding voor een nadere bespreking van dit onderwerp in Europees verband. Hij heeft de Europese Commissie daarom aangespoord om het onderwerp te agenderen in het eerstvolgende Btw-comité. Wanneer het Btw-comité met een reactie komt, zullen wij dit vanzelfsprekend melden.

Vond u dit nuttig?