Titel - Title

Article

Staatssecretaris herziet besluit over de btw-vrijstelling van diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen

Op 28 december jl. heeft de staatssecretaris van Financiën het besluit over de vrijstelling van btw voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen herzien. Ten opzichte van het ‘oude’ besluit is verduidelijkt dat het vervoer van een overledene in het kader van een uitvaart onder voorwaarden onder de vrijstelling valt. In de praktijk stelde de Belastingdienst zich dikwijls op het standpunt dat het vervoer belast is met btw.

11 januari 2017

Verder is aan het besluit een bijlage toegevoegd. In deze bijlage staat de btw-duiding van prestaties die worden verricht door een lijkbezorger aangegeven. In de bijlage staan alleen prestaties die niet al zijn genoemd in het besluit zelf.

Het nieuwe besluit is op 31 december 2016 in werking getreden.

In voorkomende gevallen kunt u – samen met uw adviseur – aan de hand van voornoemd besluit bezien op welke wijze uw prestaties volgens de Staatssecretaris dienen te worden aangemerkt voor de btw.

Vond u dit nuttig?

Gerelateerde onderwerpen