Article

Staatssecretaris vereenvoudigt btw-teruggaaf zonnepanelen

Huiseigenaren die in het verleden zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de betaalde btw eenvoudiger terugkrijgen, ongeacht het jaar van aankoop. De Staatssecretaris van Financiën heeft daartoe een besluit genomen naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 15 december jl. die een hausse aan aanvragen voor btw-teruggaaf als gevolg had.

19 april 2018

Onder meer het aanvraagproces voor btw-teruggaaf zonnepanelen wordt nu vereenvoudigd. De Staatssecretaris heeft besloten dat particulieren die zonnepanelen hebben aangeschaft en nog niet zijn geregistreerd als ondernemer, zich alsnog kunnen aanmelden. Ook indien de zonnepanelen zijn aangeschaft in 2013 of eerder. Ze ontvangen dan een aangifte voor het tijdvak waarin de panelen zijn aangeschaft. Met deze aangifte kunnen zij btw terugvragen.

Particulieren met zonnepanelen hoeven (als kleine ondernemer) veelal geen btw te betalen na het aangiftetijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Daarom stopt de Belastingdienst voor deze groep met het uitreiken van btw-aangiften na het tijdvak waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft. Om de toezending van aangiften te stoppen is het dus niet langer meer nodig dat particulieren met zonnepanelen om ontheffing van administratieve verplichtingen vragen. Per brief wordt kenbaar gemaakt wanneer de uitreiking wordt stopgezet.

Wij merken overigens op dat de hiervoor besproken wijziging van de kleine ondernemersregeling, wanneer deze wordt aangenomen, gevolgen zal hebben voor de btw-positie van particuliere eigenaren van zonnepanelen.

Wij raden u aan, eventueel in overleg met uw adviseur, na te gaan wat dit besluit voor uw positie inhoudt.

Vond u dit nuttig?